วันพ่อแห่งชาติ 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

×

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560... - สถานีดับเพลิงบางหญ้าแพรก

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560... - สถานีดับเพลิงบางหญ้าแพรก

960 × 842
TCAT CARGO | ประกาศวันหยุด

TCAT CARGO | ประกาศวันหยุด "วันพ่อแห่งชาติ"

960 × 960
ประกาศวันหยุด วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560

ประกาศวันหยุด วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560

1040 × 1040
ชุมชนจรัสเมือง วันพ่อแห่งชาติ 2560

ชุมชนจรัสเมือง วันพ่อแห่งชาติ 2560

วันพ่อแห่งชาติ 2560  มทร.รัตนโกสินทร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันพ่อแห่งชาติ 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อ.2/4 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ2560

อ.2/4 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ2560

ประกวดร้องเพลงวันพ่อแห่งชาติ ปี 2560

ประกวดร้องเพลงวันพ่อแห่งชาติ ปี 2560

กิจกรรมวันพ่อและวันพ่อแห่งชาติปี2560

กิจกรรมวันพ่อและวันพ่อแห่งชาติปี2560

วันพ่อแห่งชาติ 2560

วันพ่อแห่งชาติ 2560

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

มทร.รัตนโกสินทร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัด“วันพ่อแห่งชาติ 2560”

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันพ่อแห่งชาติ ประปี 2560” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยเริ่มจากประธานในพิธี อธิการบดีมอบหมาย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อย จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระภิกษุสงฆ์ พิธีทอดผ้าบังสกุล และพิธีน้อมเกล้าฯถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ยังมีการแสดงบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนักศึกษา และ พิธีมอบโล่รางวัลพ่อดีเด่น และ ลูกกตัญญู ประจำปี 2560 ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560... - สถานีดับเพลิงบางหญ้าแพรก. TCAT CARGO | ประกาศวันหยุด "วันพ่อแห่งชาติ". ประกาศวันหยุด วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560. ชุมชนจรัสเมือง วันพ่อแห่งชาติ 2560. วันพ่อแห่งชาติ 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ. อ.2/4 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ2560. ประกวดร้องเพลงวันพ่อแห่งชาติ ปี 2560. กิจกรรมวันพ่อและวันพ่อแห่งชาติปี2560. วันพ่อแห่งชาติ 2560. วันพ่อแห่งชาติ.