ค้นพบภาพจาก 'ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31'

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31

1258 × 840