ติวสังคมศึกษา O-NET ม.6 [Part 1]

×

[มติชน] เด็กม.6 กว่า 3.8 แสนคนเข้าสอบโอเน็ต วันแรกยังไม่พบปัญหา. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม น.ส.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า สทศ. เด็กม.6 กว่า 3.8 แสนคนเข้าสอบโอเน็ต วันแรกยังไม่พบปัญหา ... ดูเพิ่มเติม

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

ติวสังคมศึกษา O-NET ม.6 [Part 1]

ติวสังคมศึกษา O-NET ม.6 [Part 1]

สรุปO-NETอังกฤษ ม.6

สรุปO-NETอังกฤษ ม.6

เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ Eng O-NET ม.6 ปี 2563 (Part 1 Conversation) by พี่แพร อักษร จุฬาฯ

เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ Eng O-NET ม.6 ปี 2563 (Part 1 Conversation) by พี่แพร อักษร จุฬาฯ

[ ติว ONET ครบทุกบท ปี 58 (13 ข้อ 10 บท) ] By พี่ปั้น SmartMathPro

[ ติว ONET ครบทุกบท ปี 58 (13 ข้อ 10 บท) ] By พี่ปั้น SmartMathPro

ข้อสอบ o-net ม.6 สังคมศึกษา ปี 59 EP 3/5 : ติวโอเน็ต - YouTube

ข้อสอบ o-net ม.6 สังคมศึกษา ปี 59 EP 3/5 : ติวโอเน็ต - YouTube

1280 × 720
ข้อสอบ o-net ม.6 ภาษาไทย ปี 59 EP 2/5 : ติวโอเน็ต - YouTube

ข้อสอบ o-net ม.6 ภาษาไทย ปี 59 EP 2/5 : ติวโอเน็ต - YouTube

1280 × 720
ติว O-NET 63 ม.6 ภาษาไทย - หลักการใช้ภาษาไทย

ติว O-NET 63 ม.6 ภาษาไทย - หลักการใช้ภาษาไทย

สรุปเข้ม + ข้อสอบ O-NET ม.6

สรุปเข้ม + ข้อสอบ O-NET ม.6

1024 × 1024
Dek62 รีบอ่าน เรื่องที่จะออกสอบ ข้อสอบ O-NETวิทยาศาสตร์

Dek62 รีบอ่าน เรื่องที่จะออกสอบ ข้อสอบ O-NETวิทยาศาสตร์

1040 × 1040
เฉลย Onet คณิต ม 6 ปี 64 ข้อ 1-10 (ทุกข้อ) (ver fast สอนเร็วเหมือนสอบจริง) โดย พี่เหลิม

เฉลย Onet คณิต ม 6 ปี 64 ข้อ 1-10 (ทุกข้อ) (ver fast สอนเร็วเหมือนสอบจริง) โดย พี่เหลิม

ติวสังคมศึกษา O-NET ม.6 [Part 1] ประกอบ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม เรื่อง ความรู้ทั่วไปของศาสนาต่างๆ
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม เรื่อง หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เรื่อง กฎหมายต่างๆ
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เรื่อง โครงสร้างทางสังคม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมเรื่อง ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและดำเนินชีวิตในสังคมเรื่อง ระบอบการเมืองการปกครอง
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและดำเนินชีวิตในสังคมเรื่อง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

สามารถรับชมเนื้อหาทั้งหมดได้ที่ https://dlit.ac.th/site/classroom_detail.php?id=4491
ติวสังคมศึกษา O-NET ม.6 [Part 1]. สรุปO-NETอังกฤษ ม.6. เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ Eng O-NET ม.6 ปี 2563 (Part 1 Conversation) by พี่แพร อักษร จุฬาฯ. [ ติว ONET ครบทุกบท ปี 58 (13 ข้อ 10 บท) ] By พี่ปั้น SmartMathPro. ข้อสอบ o-net ม.6 สังคมศึกษา ปี 59 EP 3/5 : ติวโอเน็ต - YouTube. ข้อสอบ o-net ม.6 ภาษาไทย ปี 59 EP 2/5 : ติวโอเน็ต - YouTube. ติว O-NET 63 ม.6 ภาษาไทย - หลักการใช้ภาษาไทย. สรุปเข้ม + ข้อสอบ O-NET ม.6. Dek62 รีบอ่าน เรื่องที่จะออกสอบ ข้อสอบ O-NETวิทยาศาสตร์. เฉลย Onet คณิต ม 6 ปี 64 ข้อ 1-10 (ทุกข้อ) (ver fast สอนเร็วเหมือนสอบจริง) โดย พี่เหลิม.