ดูภาพคุณภาพสูงตาม แฮชแท็ก '#วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ'

[The Thaiger ภาษาไทย] วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์. วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ – ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ที่กำหนดวันนี้เพราะ เมื่อ 152 ... วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ... ดูเพิ่มเติม

[ไทยรัฐ] วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถูกกำหนดในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ผลักดันให้กำหนดวันวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ประวัติวันวิทยาศาสตร์ไทย ทำไมต้องเป็น 18 สิงหาคมของทุกปี ... ดูเพิ่มเติม

[thestandard.co] วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทย ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงวันนี้ใน พ.ศ. 18 สิงหาคม - วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ – THE STANDARD ... ดูเพิ่มเติม

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-18 หน้า

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-18 หน้า

1273 × 1800
สำนักข่าวไทย - #วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เป็นอีกวันที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เริ่มมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2525 โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ ...

สำนักข่าวไทย - #วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เป็นอีกวันที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เริ่มมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2525 โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ ...

960 × 960
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

900 × 900
อพวช. จัดเต็ม “กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564” รูปแบบ Online พิเศษ เต็มอิ่มจุใจตลอดเดือน

อพวช. จัดเต็ม “กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564” รูปแบบ Online พิเศษ เต็มอิ่มจุใจตลอดเดือน

957 × 960
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564: ประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ [by Sci.NPRU]

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564: ประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ [by Sci.NPRU]

รู้หรือไม่ : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รู้หรือไม่ : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564 การทดลอง “ หลอดหมุนได้ “

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564 การทดลอง “ หลอดหมุนได้ “

สำนักข่าวไทย Online on Twitter:

สำนักข่าวไทย Online on Twitter: "18 สิงหาคม #วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ทรงเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ ต.หว้ากอ จ.ประจวบฯ เมื่อวันที่ ...

1040 × 1040
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 - YouTube

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 - YouTube

1280 × 720
18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ - YouTube

18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ - YouTube

1280 × 720
อว. เทิดพระเกียรติ บิดาวิทยาศาสตร์ไทย ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ - ข่าวสด

อว. เทิดพระเกียรติ บิดาวิทยาศาสตร์ไทย ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ - ข่าวสด

1200 × 675
อพวช. จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รูปแบบออนไลน์ตลอดเดือนสิงหาคม

อพวช. จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รูปแบบออนไลน์ตลอดเดือนสิงหาคม

1280 × 1280
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ – โรงเรียนช่างอากาศอำรุง

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ – โรงเรียนช่างอากาศอำรุง

1522 × 1076
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18... - SKR Public Relations

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18... - SKR Public Relations

1969 × 1969
3 เรื่องน่ารู้

3 เรื่องน่ารู้ "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

1080 × 1080
แบบทดสอบกิจกรรม

แบบทดสอบกิจกรรม "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ปี 2564 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบ้านคุรอด - ครูอาชีพดอทอคม

1200 × 675
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 18 สิงหาคม จุดเริ่มที่ควรรำลึกถึง : PPTVHD36

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 18 สิงหาคม จุดเริ่มที่ควรรำลึกถึง : PPTVHD36

1080 × 1080
อว.

อว."เทิดพระเกียรติ"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย' เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สยามรัฐ

1140 × 760
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงวันที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ | TOJO NEWS

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงวันที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ | TOJO NEWS

1200 × 675
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ #โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ #โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564

คลิป MU [by Mahidol] วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมสร้างให้ทุกๆ วันเป็นวันวิทยาศาสตร์

คลิป MU [by Mahidol] วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมสร้างให้ทุกๆ วันเป็นวันวิทยาศาสตร์

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 18 สิงหาคม จุดเริ่มที่ควรรำลึกถึง : PPTVHD36

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 18 สิงหาคม จุดเริ่มที่ควรรำลึกถึง : PPTVHD36

1600 × 900
แบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 70% จะได้รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนบ้านวังจรเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร - ครูอาชีพดอทอคม

แบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 70% จะได้รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนบ้านวังจรเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร - ครูอาชีพดอทอคม

1200 × 675
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

2100 × 1042
3 เรื่องน่ารู้

3 เรื่องน่ารู้ "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

1920 × 1080
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 18 สิงหาคม จุดเริ่มที่ควรรำลึกถึง : PPTVHD36

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 18 สิงหาคม จุดเริ่มที่ควรรำลึกถึง : PPTVHD36

1080 × 1080
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

1024 × 768
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564

1040 × 1040
🔹 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 🔹 ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่คำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปีอย่างแม่นยำ . รัฐบาลไทยจึงกำหนดให้วันที่ 18 ...

🔹 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 🔹 ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่คำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปีอย่างแม่นยำ . รัฐบาลไทยจึงกำหนดให้วันที่ 18 ...

2000 × 2000
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม | Science and Technology Knowledge Centre : STKC

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม | Science and Technology Knowledge Centre : STKC

2480 × 3508
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (18 สิงหาคม 2564) - สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (18 สิงหาคม 2564) - สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

1040 × 1040
Facebook

Facebook

960 × 960
๑๘ สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ... - ธนาคารอาคารสงเคราะห์

๑๘ สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ... - ธนาคารอาคารสงเคราะห์

960 × 960
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ EQ-395 โปสเตอร์ภาพ กระดาษหุ้มพลาสติก ขนาด 50*70 cm

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ EQ-395 โปสเตอร์ภาพ กระดาษหุ้มพลาสติก ขนาด 50*70 cm

1024 × 1024
TG FONE - วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของไทยและมีความสำคัญต่อวงการ วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ. 2411 ปัจจุบันมีการ ...

TG FONE - วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของไทยและมีความสำคัญต่อวงการ วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ. 2411 ปัจจุบันมีการ ...

960 × 960
สำนักข่าวไทย - 18 สิงหาคม #วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ...

สำนักข่าวไทย - 18 สิงหาคม #วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ...

960 × 960
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม... - SKR Public Relations

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม... - SKR Public Relations

960 × 960
18 สิงหาคม 2562 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

18 สิงหาคม 2562 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

960 × 948
✨ 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ .... - กศน.ตำบลมวกเหล็ก

✨ 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ .... - กศน.ตำบลมวกเหล็ก

960 × 960
ประวัติ ความเป็นมา วันที่ 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประวัติ ความเป็นมา วันที่ 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

1182 × 815
นิทรรศการออนไลน์ : ชุด วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม

นิทรรศการออนไลน์ : ชุด วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม

2000 × 1167
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

1077 × 1066
18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ - YouTube

18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ - YouTube

1280 × 720
มาทำความรู้จัก วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กันเถอะ! - สำนักข่าวไทย อสมท

มาทำความรู้จัก วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กันเถอะ! - สำนักข่าวไทย อสมท

1024 × 1024
รวม

รวม "คำขวัญวันแม่แห่งชาติ" ในทุกๆ ปี ที่มีความหมายดีกินใจคนไทยทั้งประเทศ

1200 × 720
มาทำความรู้จัก วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กันเถอะ! - สำนักข่าวไทย อสมท

มาทำความรู้จัก วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กันเถอะ! - สำนักข่าวไทย อสมท

3600 × 1884
โหลดมากขึ้น