ดูภาพคุณภาพสูงตาม แฮชแท็ก '#ถวายเทียนพรรษา'

[Sanook] เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ... ขั้นตอนถวายเทียนพรรษา พร้อมคําถวายเทียนพรรษา ... ดูเพิ่มเติม

[ข่าวไทยพีบีเอส] วันเข้าพรรษา ปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันหยุดราชการ โดยพระสงฆ์นิกายเถรวาทจะจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา 3 ... บทสวด - อานิสงส์ "ถวายเทียน" วันเข้าพรรษา 2566 ... ดูเพิ่มเติม

อานิสงส์ การถวายเทียน

อานิสงส์ การถวายเทียน

เทียนพรรษา | ถวายเทียนพรรษาได้อานิสงส์ 8 ประการ

เทียนพรรษา | ถวายเทียนพรรษาได้อานิสงส์ 8 ประการ

ถวายเทียนพรรษา วัดราชบูรณะ | 25 ก.ค. 66

ถวายเทียนพรรษา วัดราชบูรณะ | 25 ก.ค. 66

คำถวายเทียนเข้าพรรษา

คำถวายเทียนเข้าพรรษา

คำถวายเทียน  :  ง่าย  ไอเทค  เปิดคลิปถวายได้เลย

คำถวายเทียน : ง่าย ไอเทค เปิดคลิปถวายได้เลย

คำถวายเทียนพรรษา

คำถวายเทียนพรรษา