ดูภาพคุณภาพสูงตาม แฮชแท็ก '#Sam Altman'

[ไทยรัฐ] คณะกรรมการบริษัทของโอเพนเอไอ ลงความเห็นปลด แซม อัลต์แมน ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งของบริษัท โดยให้เหตุผลว่า การให้ข้อมูลของเขาขาดความคงเส้นคงวา จนทำให้สูญเสียความเชื่อมั่น. Sam Altman ถูกปลดจากตำแหน่งซีอีโอ OpenAI หลังบอร์ดไม่เชื่อมั่นใน ... ดูเพิ่มเติม

Sam Altman: OpenAI CEO on GPT-4, ChatGPT, and the Future of AI

Sam Altman: OpenAI CEO on GPT-4, ChatGPT, and the Future of AI

Sam Altman & Brad Lightcap: Which Companies Will Be Steamrolled by OpenAI?

Sam Altman & Brad Lightcap: Which Companies Will Be Steamrolled by OpenAI?

Sam Altman : How to Build the Future

Sam Altman : How to Build the Future

Sam Altman - How to Succeed with a Startup

Sam Altman - How to Succeed with a Startup

Sam Altman: OpenAI, GPT-5, Sora, Board Saga, Elon Musk, Ilya, Power & AGI

Sam Altman: OpenAI, GPT-5, Sora, Board Saga, Elon Musk, Ilya, Power & AGI