ดูภาพคุณภาพสูงตาม แฮชแท็ก '#ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 16'

ข่าวประชาสัมพันธ์ - สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ - สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

1075 × 1521
ข่าวประชาสัมพันธ์ - สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ - สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

1075 × 1521
เช็คที่นี่! ประกาศ ผู้ว่าฯกทม.ฉบับเต็ม สั่ง 13 กิจการเปิดได้  พร้อมยึดมาตรการป้องกัน 'โควิด'

เช็คที่นี่! ประกาศ ผู้ว่าฯกทม.ฉบับเต็ม สั่ง 13 กิจการเปิดได้ พร้อมยึดมาตรการป้องกัน 'โควิด'

1240 × 1755
เช็คเลย! ประกาศ กทม. ปิดสถานที่เสี่ยงระบาด

เช็คเลย! ประกาศ กทม. ปิดสถานที่เสี่ยงระบาด "โควิด" เพิ่มอาบอบนวด

1076 × 1522
ตัวเต็มประกาศ กทม.ฉบับ 6 คนฝ่าฝืนโทษถึงจำคุก ชี้ ใช้สิทธิโต้แย้งไม่ได้

ตัวเต็มประกาศ กทม.ฉบับ 6 คนฝ่าฝืนโทษถึงจำคุก ชี้ ใช้สิทธิโต้แย้งไม่ได้

1280 × 1812
Bangkok

Bangkok

1031 × 1447
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9)

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9)

1038 × 1415
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 16

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 16

1754 × 1240
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 16

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 16

1240 × 1754
ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 16

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 16

1240 × 1754
ด่วน! กทม.ออกประกาศแล้ว ขยายเวลาปิดสถานที่ชั่วคราว ถึง 31 พ.ค.

ด่วน! กทม.ออกประกาศแล้ว ขยายเวลาปิดสถานที่ชั่วคราว ถึง 31 พ.ค.

1573 × 2664
ด่วน กทม. สั่งปิด 25 สถานที่ชั่วคราว คุมโควิด-19 ระบาดตั้งแต่ 2 ม.ค.64

ด่วน กทม. สั่งปิด 25 สถานที่ชั่วคราว คุมโควิด-19 ระบาดตั้งแต่ 2 ม.ค.64

1280 × 720