ไม่มีรูปภาพที่ตรงกับ แฮชแท็ก '#พิธาไม่ได้เป็นนายกถูก 3 แบ้งก์ฟ้องบริษัทน้ํามันพืชรําข้าวที่พิธาเป็นผู้จัดการค้ําประกันส่วนตัว'