ดูภาพคุณภาพสูงตาม แฮชแท็ก '#ผลการเลือกตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่'

ม.ทักษิณโพล ชี้ชาวนครหาดใหญ่ 39% ตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีคนใหม่แล้ว

ม.ทักษิณโพล ชี้ชาวนครหาดใหญ่ 39% ตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีคนใหม่แล้ว

1512 × 1080
หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

1040 × 1040
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่

1280 × 720
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่  และนายกเทศมนตรีที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ และนายกเทศมนตรีที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

760 × 1080