ดูภาพคุณภาพสูงตาม แฮชแท็ก '#แผนการสอน สมเด็จพระเทพ'

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

750 × 1942
รักครูดอทคอม - 📕 สื่อ 60...

รักครูดอทคอม - 📕 สื่อ 60...

960 × 960
ประชุมชี้แจงการใช้สื่อ ชุดการจัดการเรียนรู้สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่านเขต 2 วันที่ ppt ดาวน์โหลด

ประชุมชี้แจงการใช้สื่อ ชุดการจัดการเรียนรู้สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่านเขต 2 วันที่ ppt ดาวน์โหลด

1024 × 768
ประชุมชี้แจงการใช้สื่อ ชุดการจัดการเรียนรู้สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่านเขต 2 วันที่ ppt ดาวน์โหลด

ประชุมชี้แจงการใช้สื่อ ชุดการจัดการเรียนรู้สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่านเขต 2 วันที่ ppt ดาวน์โหลด

1024 × 768
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ -  Flip Book Pages 1-50

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด) ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ - Flip Book Pages 1-50

1286 × 1800
กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรมการดำเนินงาน "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน"

4000 × 2250
คู่มือการใช้สื่อฯ - Flip Book Pages 1-50

คู่มือการใช้สื่อฯ - Flip Book Pages 1-50

1306 × 1800
6102171L01b.indd 1 7/13/18 9:10 AM

6102171L01b.indd 1 7/13/18 9:10 AM

2551 × 3578
แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี-Flip eBook Pages 51 - 100| AnyFlip

แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-Flip eBook Pages 51 - 100| AnyFlip

1272 × 1800
สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ - ครูประถม.คอม

สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ - ครูประถม.คอม

1280 × 720
ดาวน์โหลดปก และแผนจัดประสบการณ์ปฐมวัย ครบ ๓ ชั้น ไฟล์เวิร์ด สื่อ ๖๐ พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี - ครูอาชีพดอทอคม

ดาวน์โหลดปก และแผนจัดประสบการณ์ปฐมวัย ครบ ๓ ชั้น ไฟล์เวิร์ด สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี - ครูอาชีพดอทอคม

2124 × 1052
ดาวน์โหลดปก และแผนจัดประสบการณ์ปฐมวัย ครบ ๓ ชั้น ไฟล์เวิร์ด สื่อ ๖๐ พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี - ครูอาชีพดอทอคม

ดาวน์โหลดปก และแผนจัดประสบการณ์ปฐมวัย ครบ ๓ ชั้น ไฟล์เวิร์ด สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี - ครูอาชีพดอทอคม

1200 × 675