ดูภาพคุณภาพสูงตาม แฮชแท็ก '#หอศิลป์ มช'

เดือด!! สลิ่มโดนด่า (หน้าตึกมีเดียอาร์ต หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 มีนาคม 2564

เดือด!! สลิ่มโดนด่า (หน้าตึกมีเดียอาร์ต หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiang Mai University, THAILAND

1181 × 996