ดูภาพคุณภาพสูงตาม แฮชแท็ก '#e-learning สำนักงาน ก.พ'

โครงการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี  2556 MOU กรมฯและ มสธ. คำสั่ง คำสั่งกรรมการบริหารฯ คำสั่งคณะทำงานฯ อื่นๆ  บทบาทหน้าที่ ทำเนียบคนเก่ง VDO เปิดหลักสูตร คู่มือการเรียน e-Learning  คู่มือการเรียน e-Learning ตารางการอบรม ตาราง ...

โครงการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 MOU กรมฯและ มสธ. คำสั่ง คำสั่งกรรมการบริหารฯ คำสั่งคณะทำงานฯ อื่นๆ บทบาทหน้าที่ ทำเนียบคนเก่ง VDO เปิดหลักสูตร คู่มือการเรียน e-Learning คู่มือการเรียน e-Learning ตารางการอบรม ตาราง ...

2480 × 3508
ถอดรหัส สำนักงาน ก.พ. (Unlock OCSC) : ตอนที่ ๖  การดำเนินการให้ข้าราชการเป็นคนเก่งและคนดี - YouTube

ถอดรหัส สำนักงาน ก.พ. (Unlock OCSC) : ตอนที่ ๖ การดำเนินการให้ข้าราชการเป็นคนเก่งและคนดี - YouTube

1280 × 720
สำนักงาน ก.พ. เชิญชวนท่านที่ต้องการเรียนรู้ เข้าอบรมผ่านสื่อออนไลน์ HRD : e- Learning - ครูประถม.คอม

สำนักงาน ก.พ. เชิญชวนท่านที่ต้องการเรียนรู้ เข้าอบรมผ่านสื่อออนไลน์ HRD : e- Learning - ครูประถม.คอม

1896 × 607
e-Learning สำนักงาน ก.พ.ร. - YouTube

e-Learning สำนักงาน ก.พ.ร. - YouTube

1280 × 720
ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัคร สอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563  แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้) | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัคร สอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้) | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

1280 × 720
สำนักงาน กพร. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e- Learning และ m-Learning)

สำนักงาน กพร. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e- Learning และ m-Learning)

2781 × 3808
เปิดโลกการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง E-Learning สำนักงาน ก.พ.

เปิดโลกการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง E-Learning สำนักงาน ก.พ.

1197 × 1368
สวัสดีปีใหม่ 4.0 ด้วยเทคโนโลยี AR | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

สวัสดีปีใหม่ 4.0 ด้วยเทคโนโลยี AR | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

2480 × 1751
Learning Center | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

Learning Center | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

1070 × 1080
ทักษะ DLProject (E-learning) | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ทักษะ DLProject (E-learning) | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

1671 × 1667
e - Learning | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

e - Learning | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

876 × 1240