สวทช. จัดงาน ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี 63 - National Science and Technology Development Agency : NSTDA - Thailand

สวทช. จัดงาน ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี 63 - National Science  and Technology Development Agency : NSTDA - Thailand
รูปภาพอาจมีลิขสิทธิ์ ดูหน้าแหล่งที่มา

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

30 มิ.ย. 2563 การประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน  สสวท. (SMT) - โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29

30 มิ.ย. 2563 การประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (SMT) - โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29

1705 × 2412
สวทช. จัดงาน ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี 63 - National Science  and Technology Development Agency : NSTDA - Thailand

สวทช. จัดงาน ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี 63 - National Science and Technology Development Agency : NSTDA - Thailand

1639 × 1092
สสวท. หนุนกำลังใจคนเก่งสร้างสรรค์ “รางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี  2563 - Chiang Mai News

สสวท. หนุนกำลังใจคนเก่งสร้างสรรค์ “รางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2563 - Chiang Mai News

1085 × 1510
นิทรรศการ สสวท. - Posts

นิทรรศการ สสวท. - Posts

1319 × 1865
นิทรรศการ สสวท. - Posts

นิทรรศการ สสวท. - Posts

960 × 960
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ - Chaisri Nites

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ - Chaisri Nites

960 × 960
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 คำขวัญ ประวัติ ความเป็นมา

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 คำขวัญ ประวัติ ความเป็นมา

2048 × 1152
นิทรรศการออนไลน์ : ชุด วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม

นิทรรศการออนไลน์ : ชุด วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม

2000 × 1167
การเขียนคำขวัญ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5 - YouTube

การเขียนคำขวัญ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5 - YouTube

1280 × 720
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 คำขวัญ ประวัติ ความเป็นมา

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 คำขวัญ ประวัติ ความเป็นมา

1200 × 720
30 มิ.ย. 2563 การประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (SMT) - โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29. สวทช. จัดงาน ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี 63 - National Science and Technology Development Agency : NSTDA - Thailand. สสวท. หนุนกำลังใจคนเก่งสร้างสรรค์ “รางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2563 - Chiang Mai News. นิทรรศการ สสวท. - Posts. นิทรรศการ สสวท. - Posts. วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ - Chaisri Nites. วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 คำขวัญ ประวัติ ความเป็นมา. นิทรรศการออนไลน์ : ชุด วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม. การเขียนคำขวัญ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5 - YouTube. วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 คำขวัญ ประวัติ ความเป็นมา.