ศรีเทพ เทพยังไง ทำไมได้ UNESCO ?

×

[ไทยรัฐ] "เสริมศักดิ์" แจง "เมืองโบราณศรีเทพ" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ผลงานของทุกรัฐบาล พร้อมขอบคุณคณะทำงานทุกคน. "เสริมศักดิ์" แจง "เมืองโบราณศรีเทพ" ผลงานของทุกรัฐบาล ... ดูเพิ่มเติม

[ไทยรัฐ] เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทย มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจอย่างไรบ้าง. เปิดประวัติ เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกแห่งใหม่ของไทย ... ดูเพิ่มเติม

[ประชาไท] 'ยูเนสโก' ประกาศ "เมืองโบราณศรีเทพ" เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม แห่งที่ 4 ในประเทศไทย ต่อจากเมืองสุโขทัย และบริวาร อยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง. "เมืองโบราณศรีเทพ" ได้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม แห่งที่ 4 ของไทย ... ดูเพิ่มเติม

[บีบีซีไทย] เขาคลังนอก ศาสนสถานขนาดใหญ่เนื่องในวัฒนธรรมทวารวดี ตั้งอยู่นอกเมืองโบราณศรีเทพราว 2 กม. อีก 8 ชั่วโมงที่แล้ว. ใต้แสงแดดแรงจ้าของท้องฟ้าเมืองไทย ธนัชญา เทียนดี นักโบราณคดีปฏิบัติการ ... เมืองโบราณศรีเทพ: มรดกโลกแห่งที่ 7 ของไทย กับ “จิ๊กซอว์” ประวัติศาสตร์ที่ ... ดูเพิ่มเติม

[ผู้จัดการออนไลน์] 66 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมืองโบราณศรีเทพ ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่มีหลักฐานการอยู่อาศัยมาตั้งแต่ ... ข่าวดี “เมืองโบราณศรีเทพ” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย ... ดูเพิ่มเติม

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

EP.173 เปิดตำนานเมืองโบราณศรีเทพ ( World Heritage )

EP.173 เปิดตำนานเมืองโบราณศรีเทพ ( World Heritage )

รู้จัก

รู้จัก "เมืองโบราณศรีเทพ" มรดกโลก | ข่าวดัง สุดสัปดาห์ 23-09-2566

เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกแห่งที่ 7 ของไทย | ปักหมุดจุดว้าว

เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกแห่งที่ 7 ของไทย | ปักหมุดจุดว้าว

ศรีเทพ เทพยังไง ทำไมได้ UNESCO ?

ศรีเทพ เทพยังไง ทำไมได้ UNESCO ?

ตามรอยกำเนิดเมืองศรีเทพ ปีนเขาเข้าถ้ำถมอรัตน์ ชมพัฒนาการชุมชนสู่มหานครI ประวัติศาสตร์นอกตำรา EP. 165

ตามรอยกำเนิดเมืองศรีเทพ ปีนเขาเข้าถ้ำถมอรัตน์ ชมพัฒนาการชุมชนสู่มหานครI ประวัติศาสตร์นอกตำรา EP. 165

ย้อนอดีต 1,700 ปีกับเมืองโบราณที่เคยถูกลืม เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกแห่งที่ 7 ของไทย

ย้อนอดีต 1,700 ปีกับเมืองโบราณที่เคยถูกลืม เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกแห่งที่ 7 ของไทย

20 เรื่องน่ารู้เมืองโบราณศรีเทพ

20 เรื่องน่ารู้เมืองโบราณศรีเทพ

อ้างอิง

ข้อกำหนดและเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอแหล่งมรดกโลก. (2003). สารสนเทศจังหวัดที่ตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย. Retrieved September 28, 2023, from http://www.info.ru.ac.th/province/sukhotai/world4.htm#:~:text=1.%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87,%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B

เชษฐ์ ติงสัญชลี (สัมภาษณ์) 5 กุมภาพันธ์ 2564.

พิริยะ ไกรฤกษ์. (n.d.) เมืองศรีเทพ ศูนย์กลางของทวารวดี? มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์.

ดีพิมาย, อ. (2014). โบราณสถานเขาคลังนอก : ลำดับอายุสมัยและแนวคิดในการก่อสร้าง [MA Thesis]. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เทพทา, ง. (2009). การศึกษาร่องรอยการนับถือศาสนาพราหมณ์ ณ เมืองโบราณศรีเทพในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-18 [BA Thesis]. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เที่ยงธรรม, ส. (2007). อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ. กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.

เที่ยงธรรม, ส. (2011). ศรีเทพ เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งลุ่มน้ำป่าสัก. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ กรมศิลปากร.

ธนกฤต ลออสุวรรณ (สัมภาษณ์) 16 พฤศจิกายน 2563.

สถาพร เที่ยงธรรม, ศรีเทพ : เมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งลุ่มนํ้าป่ าสัก (เพชรบูรณ์: อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ กรมศิลปากร, 2554)

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ. (2011). ความไข้เรื่องเมืองเพชรบูรณ์. In นิทาน โบราณคดี. ทรินิตี้.

สายป่าน ปุริวรรณชนะ (สัมภาษณ์) 3 ธันวาคม 2563.

สีเสียดงาม, ศ. (2013). ศิลปกรรมในวัฒนธรรมเขมรที่เมืองศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [MA Thesis]. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ. (n.d.). กรมศิลปากร. Retrieved September 28, 2023, from https://www.finearts.go.th/main/view/8207-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E


- - - - - - - - - - - - - -
ติดต่องาน : [email protected] (งานเท่านั้น)

ทางไปซื้อสติกเกอร์ line http://line.me/S/sticker/1193089 และ https://line.me/S/sticker/1530409

ติดตามคลิปอื่นๆ http://www.youtube.com/c/PointofView

ติดตามผลงานอื่นๆได้ที่

https://www.facebook.com/pointoofview/

tiktok @pointoofview

หรือ

IG Point_of_view_th

#PointofView
EP.173 เปิดตำนานเมืองโบราณศรีเทพ ( World Heritage ). รู้จัก "เมืองโบราณศรีเทพ" มรดกโลก | ข่าวดัง สุดสัปดาห์ 23-09-2566. เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกแห่งที่ 7 ของไทย | ปักหมุดจุดว้าว. ศรีเทพ เทพยังไง ทำไมได้ UNESCO ?. ตามรอยกำเนิดเมืองศรีเทพ ปีนเขาเข้าถ้ำถมอรัตน์ ชมพัฒนาการชุมชนสู่มหานครI ประวัติศาสตร์นอกตำรา EP. 165. ย้อนอดีต 1,700 ปีกับเมืองโบราณที่เคยถูกลืม เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกแห่งที่ 7 ของไทย. 20 เรื่องน่ารู้เมืองโบราณศรีเทพ.