ศึกชิง นายกอบจ.ชลบุรี ภารกิจล้มบ้านใหญ่ “คุณปลื้ม” : PPTVHD36

ศึกชิง นายกอบจ.ชลบุรี ภารกิจล้มบ้านใหญ่ “คุณปลื้ม” : PPTVHD36
รูปภาพอาจมีลิขสิทธิ์ ดูหน้าแหล่งที่มา

[มติชน] เปิดผลการเลือกตั้ง เทศบาลชลบุรี ทั้ง 48 แห่ง โดย ตุ้ย ณรงค์ชัย คุณปลื้ม ยังชนะการเลือกตั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ขอบคุณปชช.ไว้วางใจ. เปิดผลเลือกตั้ง เทศบาลชลบุรี 48 แห่ง 'นายกตุ้ย' ยังแชมป์ ขอบคุณปชช.ไว้ ... ดูเพิ่มเติม

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขต 2 อย่างไม่เป็นการทาง  – เทศบาลเมืองบ้านสวน

สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขต 2 อย่างไม่เป็นการทาง – เทศบาลเมืองบ้านสวน

960 × 1200
ศึกชิง นายกอบจ.ชลบุรี ภารกิจล้มบ้านใหญ่ “คุณปลื้ม” : PPTVHD36

ศึกชิง นายกอบจ.ชลบุรี ภารกิจล้มบ้านใหญ่ “คุณปลื้ม” : PPTVHD36

1600 × 900
สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขต 3 อย่างไม่เป็นการทาง  – เทศบาลเมืองบ้านสวน

สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขต 3 อย่างไม่เป็นการทาง – เทศบาลเมืองบ้านสวน

960 × 1200
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่  1 – เทศบาลเมืองบ้านสวน

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ 1 – เทศบาลเมืองบ้านสวน

1700 × 2338
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง... - เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง... - เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

1108 × 1478
สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขต 1 อย่างไม่เป็นการทาง  – เทศบาลเมืองบ้านสวน

สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขต 1 อย่างไม่เป็นการทาง – เทศบาลเมืองบ้านสวน

960 × 1200
ปิดหีบเลือกตั้งนายกเทศมนตรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

ปิดหีบเลือกตั้งนายกเทศมนตรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

ตระกูล

ตระกูล "คุณปลื้ม" ชิงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

วิเคราะห์การเมือง เทศบาลแสนสุข  ศรีราชา และ นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

วิเคราะห์การเมือง เทศบาลแสนสุข ศรีราชา และ นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

จับตาเลือกตั้งเทศบาล เปลี่ยนแปลงประเทศไทย (28 มี.ค. 64)

จับตาเลือกตั้งเทศบาล เปลี่ยนแปลงประเทศไทย (28 มี.ค. 64)

สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขต 2 อย่างไม่เป็นการทาง – เทศบาลเมืองบ้านสวน. ศึกชิง นายกอบจ.ชลบุรี ภารกิจล้มบ้านใหญ่ “คุณปลื้ม” : PPTVHD36. สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขต 3 อย่างไม่เป็นการทาง – เทศบาลเมืองบ้านสวน. บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ 1 – เทศบาลเมืองบ้านสวน. ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง... - เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี. สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขต 1 อย่างไม่เป็นการทาง – เทศบาลเมืองบ้านสวน. ปิดหีบเลือกตั้งนายกเทศมนตรี อ.เมือง จ.ชลบุรี. ตระกูล "คุณปลื้ม" ชิงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข. วิเคราะห์การเมือง เทศบาลแสนสุข ศรีราชา และ นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์. จับตาเลือกตั้งเทศบาล เปลี่ยนแปลงประเทศไทย (28 มี.ค. 64).