รัฐบาลชวนเที่ยวงานวันพ่อแห่งชาติ 2562 ที่สนามหลวง ข่าวดึก วันที่ 3 ธันวาคม 2562 #NBT2HD

×

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

รัฐบาลชวนเที่ยวงานวันพ่อแห่งชาติ 2562 ที่สนามหลวง ข่าวดึก วันที่ 3 ธันวาคม 2562 #NBT2HD

รัฐบาลชวนเที่ยวงานวันพ่อแห่งชาติ 2562 ที่สนามหลวง ข่าวดึก วันที่ 3 ธันวาคม 2562 #NBT2HD

วันพ่อแห่งชาติ 2557 กรุงเทพฯ (26 of 35)

วันพ่อแห่งชาติ 2557 กรุงเทพฯ (26 of 35)

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธค.2557 ท้องสนามหลวง

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธค.2557 ท้องสนามหลวง

นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2562

นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2562

พลุไฟสนามหลวง(5ธันวาคม2558)

พลุไฟสนามหลวง(5ธันวาคม2558)

วันพ่อแห่งชาติ 2557 @ สนามหลวง - กรุงเทพมหานคร

วันพ่อแห่งชาติ 2557 @ สนามหลวง - กรุงเทพมหานคร

วันพ่อแห่งชาติ 2557 กรุงเทพฯ (29 of 35)

วันพ่อแห่งชาติ 2557 กรุงเทพฯ (29 of 35)

5  ธันวาคม วันพ่อที่ท้องสนามหลวง

5 ธันวาคม วันพ่อที่ท้องสนามหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์... - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์... - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

960 × 960
วันพ่อแห่งชาติ 2557 @ สนามหลวง - กรุงเทพมหานคร - YouTube

วันพ่อแห่งชาติ 2557 @ สนามหลวง - กรุงเทพมหานคร - YouTube

1280 × 720
รัฐบาล เชิญชวน ประชาชน เที่ยวชมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2562 ที่ท้องสนามหลวง น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และศาสตร์พระราชา ไปปรับใช้ในชุมชน ไปติดตามได้จากรายงาน
รัฐบาลชวนเที่ยวงานวันพ่อแห่งชาติ 2562 ที่สนามหลวง ข่าวดึก วันที่ 3 ธันวาคม 2562 #NBT2HD. วันพ่อแห่งชาติ 2557 กรุงเทพฯ (26 of 35). วันพ่อแห่งชาติ 5 ธค.2557 ท้องสนามหลวง. นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2562. พลุไฟสนามหลวง(5ธันวาคม2558). วันพ่อแห่งชาติ 2557 @ สนามหลวง - กรุงเทพมหานคร. วันพ่อแห่งชาติ 2557 กรุงเทพฯ (29 of 35). 5 ธันวาคม วันพ่อที่ท้องสนามหลวง. ข่าวประชาสัมพันธ์... - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์. วันพ่อแห่งชาติ 2557 @ สนามหลวง - กรุงเทพมหานคร - YouTube.