เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับสารเคมี "สไตรีนโมโนเมอร์"

×

[ผู้จัดการออนไลน์] สมุทรปราการ - “สนธิ” นักวิชาการด้าน สวล. ชี้ “หมิงตี้” ระเบิด ก่อความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมสูง พร้อมเผย การผลิตEPS มีสารตั้งต้น เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม2B. “สนธิ” นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมชี้ “หมิงตี้” ระเบิดก่อความเสียหายต่อ ... ดูเพิ่มเติม

[ประชาชาติธุรกิจ] นอกจาก polystyrene แล้ว ยังมีสารพิษอื่น ๆ เช่นสารปิโตเคมีที่ใช้เป็นตัวทำละลาย และสารพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของตัวอาคารโรงงาน ยกตัวอย่างเช่น แก๊สพิษที่สามารถแทนที่อ็ ... โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้: ศูนย์พิษวิทยาศิริราช ให้ข้อมูล สารเคมีอันตราย ... ดูเพิ่มเติม

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

สไตรีน” สารอันตรายก่อมะเร็ง - โรงพยาบาลศิครินทร์

สไตรีน” สารอันตรายก่อมะเร็ง - โรงพยาบาลศิครินทร์

1024 × 1024
เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับสารเคมี

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับสารเคมี "สไตรีนโมโนเมอร์"

สาร Styrene monomer สไตรีนโมโนเมอร์ อันตรายแค่ไหน..ทำไมไหม้ทั้งโรงงานเลย..| Safety | Fire

สาร Styrene monomer สไตรีนโมโนเมอร์ อันตรายแค่ไหน..ทำไมไหม้ทั้งโรงงานเลย..| Safety | Fire

อันตรายจาก...กล่องโฟม

อันตรายจาก...กล่องโฟม

สไตรีนโมโนเมอร์ สารจากโรงงานระเบิด อันตราย อย่างไร? หมอนัท 5 นาที  ep.43

สไตรีนโมโนเมอร์ สารจากโรงงานระเบิด อันตราย อย่างไร? หมอนัท 5 นาที ep.43

ปฏิบัติการเคลื่อนย้าย สารสไตรีน โมโนเมอร์

ปฏิบัติการเคลื่อนย้าย สารสไตรีน โมโนเมอร์

ภารกิจสยบความร้อน บ่อสารสไตรีน 1 พันตัน | เนชั่นทันข่าวเที่ยง

ภารกิจสยบความร้อน บ่อสารสไตรีน 1 พันตัน | เนชั่นทันข่าวเที่ยง

สารพิษ

สารพิษ "สไตรีน Styrene" จากอุบัติเหตุไฟไหม้โรงงานในซอยกิ่งแก้ว คือสารอะไร? น่ากลัวขนาดไหน?

รู้จักสารอันตราย 'สไตรีน โมโนเมอร์' – โรงพยาบาลไทยนครินทร์

รู้จักสารอันตราย 'สไตรีน โมโนเมอร์' – โรงพยาบาลไทยนครินทร์

1320 × 660
หากรับสาร สไตรีนโมโนเมอร์ Styrene ควรปฎิบัติอย่างไร | โรงพยาบาลสินแพทย์

หากรับสาร สไตรีนโมโนเมอร์ Styrene ควรปฎิบัติอย่างไร | โรงพยาบาลสินแพทย์

2560 × 2265
I AM AN ENGINEER EP.16 : อันตรายจากสารเคมี

I AM AN ENGINEER EP.16 : อันตรายจากสารเคมี "สไตรีน โมโนเมอร์"

สไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene Monomer) คืออะไร

สไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene Monomer) คืออะไร

1200 × 675
สไตรีนโมโนเมอร์ หรือ โมโน สารลดความหนืดของน้ำยาเรซิน ขนาด 1ลิตร Styrene  Monomer (SM)

สไตรีนโมโนเมอร์ หรือ โมโน สารลดความหนืดของน้ำยาเรซิน ขนาด 1ลิตร Styrene Monomer (SM)

3072 × 3072

"สไตรีนโมโนเมอร์" ในเหตุโรงงานโฟมระเบิดที่กิ่งแก้ว | รายการ envi insider

รู้จัก'สไตรีนโมโนเมอร์'สารพิษโรงงานผลิตพลาสติกระเบิด

รู้จัก'สไตรีนโมโนเมอร์'สารพิษโรงงานผลิตพลาสติกระเบิด

759 × 1084
โดย ผศ.ดร.ศุภัตรา ประทุมชาติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ : "ค่าครึ่งชีวิต" ส่วนใหญ่ใช้กับสารกัมมันตรังสี

#รายการมอนอมอนิเตอร์
สไตรีน” สารอันตรายก่อมะเร็ง - โรงพยาบาลศิครินทร์. เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับสารเคมี "สไตรีนโมโนเมอร์". สาร Styrene monomer สไตรีนโมโนเมอร์ อันตรายแค่ไหน..ทำไมไหม้ทั้งโรงงานเลย..| Safety | Fire. อันตรายจาก...กล่องโฟม. สไตรีนโมโนเมอร์ สารจากโรงงานระเบิด อันตราย อย่างไร? หมอนัท 5 นาที ep.43. ปฏิบัติการเคลื่อนย้าย สารสไตรีน โมโนเมอร์. ภารกิจสยบความร้อน บ่อสารสไตรีน 1 พันตัน | เนชั่นทันข่าวเที่ยง. สารพิษ "สไตรีน Styrene" จากอุบัติเหตุไฟไหม้โรงงานในซอยกิ่งแก้ว คือสารอะไร? น่ากลัวขนาดไหน?. รู้จักสารอันตราย 'สไตรีน โมโนเมอร์' – โรงพยาบาลไทยนครินทร์. หากรับสาร สไตรีนโมโนเมอร์ Styrene ควรปฎิบัติอย่างไร | โรงพยาบาลสินแพทย์. I AM AN ENGINEER EP.16 : อันตรายจากสารเคมี "สไตรีน โมโนเมอร์". สไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene Monomer) คืออะไร. สไตรีนโมโนเมอร์ หรือ โมโน สารลดความหนืดของน้ำยาเรซิน ขนาด 1ลิตร Styrene Monomer (SM). "สไตรีนโมโนเมอร์" ในเหตุโรงงานโฟมระเบิดที่กิ่งแก้ว | รายการ envi insider. รู้จัก'สไตรีนโมโนเมอร์'สารพิษโรงงานผลิตพลาสติกระเบิด.