รายการห้องเรียนรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1 "รัฐธรรมนูญคืออะไร"

×

[สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์] icon. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประชุมพิจารณาคำร้องของ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่าการกระทำ ... ศาลรัฐธรรมนูญ อนุญาตให้พยาน ... ดูเพิ่มเติม

[สำนักข่าวอินโฟเควสท์] แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อ ... ศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลาให้ "พิธา-ก้าวไกล" แจงคดีถือหุ้นสื่อ - ม.112 : อินโฟ ... ดูเพิ่มเติม

[ข่าวไทยพีบีเอส] วันนี้ (6 ธ.ค.2566) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้ กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ... ศาล รธน.นัดไต่สวนคดี "พิธาถือหุ้นสื่อ" 20 ธ.ค.นี้ ... ดูเพิ่มเติม

[workpointTODAY] 66) ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 66 มีมติว่า ญัตติการเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็น ... สมาคมทนายความฯ ออกแถลงการณ์มติรัฐสภาไม่ให้เสนอ 'พิธา' ซ้ำ ขัดหรือ ... ดูเพิ่มเติม

[Sanook] สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เห็นว่ามติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ดังนี้. 1. ตามพจนานุกรมและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อ 44 ญัตติหมายถึงข้อเสนอใดๆ ... สภาทนายความ ออกแถลงการณ์ เสนอชื่อพิธาซ้ำได้ รัฐธรรมนูญมิได้จำกัดไว้ ... ดูเพิ่มเติม

[ThaiPublica] นักนิติศาสตร์ พร้อมใจกันให้ความเห็น กรณีรัฐสภามีมติเสียงส่วนใหญ่โหวตเสนอชื่อนายกฯ ซ้ำไม่ได้ พร้อมตั้งสังเกตถึงมติรัฐสภา เป็น "ข้อบังคับ" จะมีศักดิ์ใหญ่กว่า ... นักนิติศาสตร์ ระบุ มติรัฐสภาขัดแย้งรัฐธรรมนูญ 'ข้อบังคับจะมีศักดิ์ใหญ่กว่า ... ดูเพิ่มเติม

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

ถอดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เปิดช่องแก้ไข ม.112 ?

ถอดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เปิดช่องแก้ไข ม.112 ?

รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 1  พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475 สังคมศึกษาฯ ม.1-6

รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 1 พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475 สังคมศึกษาฯ ม.1-6

"ปริญญา-พงศ์เทพ-โภคิน" เข้ม เสวนาพัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย : Matichon TV

[🔴 LIVE ] ลุ้น!! คำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ ยุบพรรคก้าวไกล ล้มการปกครอง...??

[🔴 LIVE ] ลุ้น!! คำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ ยุบพรรคก้าวไกล ล้มการปกครอง...??

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ

ไทยฉีกรัฐธรรมนูญไปแล้วกี่ครั้ง?

ไทยฉีกรัฐธรรมนูญไปแล้วกี่ครั้ง?

รายการห้องเรียนรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1

รายการห้องเรียนรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1 "รัฐธรรมนูญคืออะไร"

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (ปรับปรุง 2564)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (ปรับปรุง 2564)

ถอดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เปิดช่องแก้ไข ม.112 ?. รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 1 พ.ร.บ. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475 สังคมศึกษาฯ ม.1-6. "ปริญญา-พงศ์เทพ-โภคิน" เข้ม เสวนาพัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย : Matichon TV. [🔴 LIVE ] ลุ้น!! คำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ ยุบพรรคก้าวไกล ล้มการปกครอง...??. รัฐธรรมนูญ. ไทยฉีกรัฐธรรมนูญไปแล้วกี่ครั้ง?. รายการห้องเรียนรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1 "รัฐธรรมนูญคืออะไร". รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (ปรับปรุง 2564).