ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ "ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์" ออกจากร้อยโทคงเป็นสิบเอกหญิง

×

[ประชาไท] โปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชฯ ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน ทั้งหมด 47 ราย พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ รวมทั้งพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ... พระราชทานเครื่องราชฯ พลตรีหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ ว่าที่พันตรี ... ดูเพิ่มเติม

[The Thaiger ภาษาไทย] ราชกิจจาฯเผย โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และ ฝ่ายใน แก่ พล.ต.หญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ และอีก 46 คน. ราชกิจจานุเบกษา ... ราชกิจจาฯ ประกาศ พระราชทานเครื่องราชฯ พล.ต.หญิง สุทัตตาภักดิ์ ... ดูเพิ่มเติม

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

พระราชทานพวงมาลาหลวง นายสมเดช เสนาคำ บิดาของ พันตรีหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ จ.นครพนม

พระราชทานพวงมาลาหลวง นายสมเดช เสนาคำ บิดาของ พันตรีหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ จ.นครพนม

ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้

ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ "ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์" ออกจากร้อยโทคงเป็นสิบเอกหญิง

ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้

ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ "ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์" ออกจากร้อยโทคงเป็นสิบเอกหญิง

ป้าหนิง DK -

ป้าหนิง DK - "ท่านจะมีเมียกี่คน ก็เรื่องของท่าน" สลิ่มได้กล่าวไว้ แต่หารู้ไม่ เมียทหารฮาเร็มเหล่านี้ กินเงินเดือนภาษีประชาชน!!!!! เพจ ข้ารักเจ้า เผยไว้ เราต้องจ่ายเงินเดือนให้ทหารพวกนี้ อย่างน้อย 19 คน มีเงินเดือนตั้งแต่ ช่วง 3หมื่น - 6หมื่นบาท คิดเป็น ...

1200 × 800
ค่าฮาเร็ม รายชื่อและเงินเดือน... - KTUK - คนไทยยูเค

ค่าฮาเร็ม รายชื่อและเงินเดือน... - KTUK - คนไทยยูเค

778 × 1280
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่าที่พ.ต.หญิง ชยุตรา  สิริวชิรภักดิ์ | Khaosod

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่าที่พ.ต.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ | Khaosod

1200 × 675
ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้

ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ "ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์" ออกจากร้อยโทคงเป็นสิบเอกหญิง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่าที่พ.ต.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่าที่พ.ต.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่าที่พ.ต.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่าที่พ.ต.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์

ARM SAMYAN on Twitter:

ARM SAMYAN on Twitter: "ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศ โปรดเกล้าฯ ถอดยศ ร.ท.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ จากยศร้อยโท ให้เป็นยศ สิบเอกหญิง เนื่องจากขาดความรู้ ประสบการณ์ วุฒิภาวะ และให้เข้ารับการฝึกศึกษา https://t.co/DI8lzO7XpF… https://t.co/hcwGXvDpKt"

1200 × 675
ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ "ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์" ออกจากร้อยโทคงเป็นสิบเอกหญิง
ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศให้ร้อยโทหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ ออกจากยศร้อยโทหญิง คงเป็นสิบเอกหญิง  เม...
พระราชทานพวงมาลาหลวง นายสมเดช เสนาคำ บิดาของ พันตรีหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ จ.นครพนม. ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ "ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์" ออกจากร้อยโทคงเป็นสิบเอกหญิง. ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ "ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์" ออกจากร้อยโทคงเป็นสิบเอกหญิง. ป้าหนิง DK - "ท่านจะมีเมียกี่คน ก็เรื่องของท่าน" สลิ่มได้กล่าวไว้ แต่หารู้ไม่ เมียทหารฮาเร็มเหล่านี้ กินเงินเดือนภาษีประชาชน!!!!! เพจ ข้ารักเจ้า เผยไว้ เราต้องจ่ายเงินเดือนให้ทหารพวกนี้ อย่างน้อย 19 คน มีเงินเดือนตั้งแต่ ช่วง 3หมื่น - 6หมื่นบาท คิดเป็น .... ค่าฮาเร็ม รายชื่อและเงินเดือน... - KTUK - คนไทยยูเค. โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่าที่พ.ต.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ | Khaosod. ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ "ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์" ออกจากร้อยโทคงเป็นสิบเอกหญิง. โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่าที่พ.ต.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์. โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่าที่พ.ต.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์. ARM SAMYAN on Twitter: "ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศ โปรดเกล้าฯ ถอดยศ ร.ท.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ จากยศร้อยโท ให้เป็นยศ สิบเอกหญิง เนื่องจากขาดความรู้ ประสบการณ์ วุฒิภาวะ และให้เข้ารับการฝึกศึกษา https://t.co/DI8lzO7XpF… https://t.co/hcwGXvDpKt".