ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 38/2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 38/2563 เรื่อง  กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รูปภาพอาจมีลิขสิทธิ์ ดูหน้าแหล่งที่มา

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)  สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครหรือพื้นที่ซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด  19

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครหรือพื้นที่ซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด 19

757 × 1080
คำสั่ง ศบค.ที่8/2563

คำสั่ง ศบค.ที่8/2563

1080 × 764
ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 38/2563 เรื่อง  กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 38/2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

892 × 1280
สรุปการผ่อนคลายมาตรการล่าสุดจาก ศบค.

สรุปการผ่อนคลายมาตรการล่าสุดจาก ศบค.

1920 × 1080
ศูนย์ปฏิบัติการเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.นนทบุรี : :

ศูนย์ปฏิบัติการเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.นนทบุรี : :

2480 × 3507
คำสั่งศบค. ที่ 1/2564

คำสั่งศบค. ที่ 1/2564

1240 × 1754
คำสั่ง ศบค.ที่8/2563

คำสั่ง ศบค.ที่8/2563

1076 × 1522
คำสั่งศบค. ที่ 1/2564

คำสั่งศบค. ที่ 1/2564

1240 × 1754
ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว กทม.พร้อม 27 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด  สกัดโควิด-19 ระบาด

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว กทม.พร้อม 27 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด สกัดโควิด-19 ระบาด

800 × 1024
ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 15

ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 15

1240 × 1755
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครหรือพื้นที่ซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด 19. คำสั่ง ศบค.ที่8/2563. ประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 38/2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. สรุปการผ่อนคลายมาตรการล่าสุดจาก ศบค.. ศูนย์ปฏิบัติการเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.นนทบุรี : :. คำสั่งศบค. ที่ 1/2564. คำสั่ง ศบค.ที่8/2563. คำสั่งศบค. ที่ 1/2564. ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว กทม.พร้อม 27 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด สกัดโควิด-19 ระบาด. ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 15.