พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 24 กค 2529

×

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะนักเรียนเยาวชนจิตอาสา Love Camp

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะนักเรียนเยาวชนจิตอาสา Love Camp

พระบรมราโชวาท

พระบรมราโชวาท

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 24 กค 2529

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 24 กค 2529

“๙ คำพ่อสอน” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระราชทานแก่ พสกนิกรชาวไทย

“๙ คำพ่อสอน” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระราชทานแก่ พสกนิกรชาวไทย

พระบรมราโชวาท - ต่างคนต่างมีหน้าที่ - YouTube

พระบรมราโชวาท - ต่างคนต่างมีหน้าที่ - YouTube

1280 × 720
พระบรมราโชวาทสำหรับพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 –  ศธ.360 องศา

พระบรมราโชวาทสำหรับพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 – ศธ.360 องศา

1963 × 1311
We by The Brain - พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา...

We by The Brain - พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา...

960 × 960
พระบรมราโชวาท

พระบรมราโชวาท

860 × 1182
9 พระบรมราโชวาท ของในหลวง ร.9 ใน 9 ด้านของการดำเนินชีวิต

9 พระบรมราโชวาท ของในหลวง ร.9 ใน 9 ด้านของการดำเนินชีวิต

1200 × 1200
PIXELS CCTV - ขอน้อมนำพระบรมราโชวาท ที่สำคัญนี้...

PIXELS CCTV - ขอน้อมนำพระบรมราโชวาท ที่สำคัญนี้...

960 × 960
"...ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ในทางที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการลงมือทำ เมื่อยังไม่ลงมือทำประโยชน์ก็ยังไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถึงหากจะมีความรู้ความสามารถมากมายเพียงใด ถ้าไม่นำมาลงมือทำก็ปราศจากประโยชน์ การลงมือ หมายถึง การปฏิบัติด้วยวิธีต่าง ๆ ทุกอย่าง เรามักปฏิบัติด้วยมือจึงพูดเป็นสำนวนว่าลงมือ การลงมือหรือการปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับการที่สมองหรือใจสั่ง คือ ใจสั่งเมื่อไร อย่างไรก็ทำเมื่อนั้น อย่างนั้น ฉะนั้น ถ้าใจไม่สู้ คือ อ่อนแอลังเล เกียจคร้าน หรือไม่สุจริต ไม่เที่ยงตรง ก็จะไม่ลงมือทำ หรือทำให้คั่งค้าง ทำให้ชั่ว ทำให้เสียหาย เป็นการเบียดเบียนตน เบียดเบียนผู้อื่น ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นการสร้างสรรค์ หากแต่เป็นการ บั่นทอนทำลายให้เกิดความเสียหาย และเกิดโทษทุจริต..."

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๙

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รวมพลังกด Like (ถูกใจ) http://goo.gl/b8SE6 แฟนเพจ เพื่อเป็นการแสดงถึงความตั้งใจในการทำความดีเพื่อถวายแด่ "พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ของพวกเราชาวไทย

คนไทยต้องรักกัน และร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้ทุกคน รักชาติ รักแผ่นดิน รักในหลวง
Like (ถูกใจ) http://goo.gl/b3haH

วิธีการแจ้งคลิปไม่เหมาะสม (จาบจ้วง/หมิ่นฯ) : http://on.fb.me/rY2cdJ
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะนักเรียนเยาวชนจิตอาสา Love Camp. พระบรมราโชวาท. พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 24 กค 2529. “๙ คำพ่อสอน” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระราชทานแก่ พสกนิกรชาวไทย. พระบรมราโชวาท - ต่างคนต่างมีหน้าที่ - YouTube. พระบรมราโชวาทสำหรับพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 – ศธ.360 องศา. We by The Brain - พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา.... พระบรมราโชวาท. 9 พระบรมราโชวาท ของในหลวง ร.9 ใน 9 ด้านของการดำเนินชีวิต. PIXELS CCTV - ขอน้อมนำพระบรมราโชวาท ที่สำคัญนี้....