พระเทพฯ ของชาวไทย - โรงเรียนศึกษานาร | ชิงช้าสวรรค์ 2024 สเปเชียล

×

[ไทยรัฐ] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระ เนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ต.กกตูม อ. กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบาง ... ดูเพิ่มเติม

[ไทยรัฐ] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต วันที่ 17 เม.ย. กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา ณ เรือนจำภูเก็ต วัน ... ดูเพิ่มเติม

[thebangkokinsight.com] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต. กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวัน ... ดูเพิ่มเติม

[COP'S Magazine] ที่พระอุโบสถวัดเทพศรินทราวาสราชวรวิหาร พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภคนาค ... ข้าราชการตำรวจร่วมอุปสมบทหมู่ถวายกรมสมเด็จพระเทพฯ - COP'S ... ดูเพิ่มเติม

[ฐานเศรษฐกิจ] สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-3 เม.ย. และร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ถวายเป็นพระราชกุศล ... ช่องทางลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 ... ดูเพิ่มเติม

[มติชน] กทม.รวมพลังจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ลานคนเมือง ... กทม.จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพฯ ... ดูเพิ่มเติม

[MCOT Plc] เสริมศักดิ์” เผยผลโพล “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ปี 67 - วันคล้ายวันพระราชสมภพของ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชี้เด็กไทยรักพระองค์ ทรงทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เสียสละเวลาส่วนพระองค์ ... “เสริมศักดิ์” เผยผลโพล “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ปี 67 ... ดูเพิ่มเติม

[ช่อง 7] เวลา 08.40 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ โอกาสนี้ ... สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช ... ดูเพิ่มเติม

[ช่อง 7] พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลาก ... สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช ... ดูเพิ่มเติม

[ไทยโพสต์] หลังจากสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์ ทรงศึกษาสาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และสาขาวิชาภาษาบาลี–สันสกฤต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ก็ยังทรงเดินตามรอยพระบาทเสมอมา. 'พระคุณ' ของ 'พระเทพฯ' ... ดูเพิ่มเติม

[ประชาไท] ชาวเชียงใหม่-อุทัยธานี-ลำปาง สวมเสื้อม่วงถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ ด้านคนบันเทิงกว่า 40 ชีวิต ร่วมโพสต์ภาพวาดเพื่อแสดงความจงรักภักดี. ปชช.หลายจังหวัดสวมเสื้อม่วง- 40 คนดังโพสต์ภาพวาดถวายกำลังใจแด่ 'กรม ... ดูเพิ่มเติม

[ไทยโพสต์] 13 ก.พ.2567- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฉัตรประอร งามอุโฆษ ... ละเอียดยิบกำหนดการ 'กลุ่มจุฬาฯ รักพระเทพฯ' แสดงความจงรักภักดีต่อกรม ... ดูเพิ่มเติม

[ผู้จัดการออนไลน์] สมชาย” รวมแบนเนอร์แสดงความจงรักภักดี #เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ที่แชร์กันอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ “อัษฎางค์” แนะ เราควร “ปกป้องสถาบันฯ” และ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ให้กระหึ่มทั่วประเทศ ... “สมชาย” รวมแบนเนอร์หลากหลาย #เรารักกรมสมเด็จพระเทพ “อัษฎางค์” แนะ ... ดูเพิ่มเติม

[ทำเนียบรัฐบาล] ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตนพร้อมเพื่อนๆ ข้าราชการทุกคนของกระทรวง พม. เราจะพร้อมใจกันเข้าร่วมในพิธีถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ... เว็บไซต์รัฐบาลไทย ... ดูเพิ่มเติม

[ผู้จัดการออนไลน์] ในอดีต “อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน” เป็นหนึ่งในจุดหมายที่แทบไม่มีคนรู้จัก ถนนหนทางไม่สะดวกสบาย ทั้งยังห่างไกลจากเขตเมือง เรื่องการท่องเที่ยวนั้นก็ไม่ใช่หมุดหมายที่ใครกล่าวถึง. “ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา” ตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ เปลี่ยนชีวิตในดินแดน ... ดูเพิ่มเติม

[ผู้จัดการออนไลน์] พาไปรู้จักกับ “วัดสิรินธรเทพรัตนาราม” วัดในพระนามาภิไธยใน “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เจ้าฟ้านักพัฒนาอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งใครที่มีพฤติกรรมคุกคาม หยามพระเกียรติ พระองค์ท่าน ... “วัดสิรินธรเทพรัตนาราม” วัดใน “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เจ้าฟ้าอันเป็นที่รักยิ่ง ... ดูเพิ่มเติม

[ไทยรัฐ] โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เตรียมนำข้าราชการ นักเรียนนายร้อย จปร. 1600 นาย จัดกิจกรรม ถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หลังถูกนักกิจกรรมบีบแตร ... นายร้อย จปร. เตรียมจัดกิจกรรม ถวายกำลังใจ กรมสมเด็จพระเทพฯ พรุ่งนี้ ... ดูเพิ่มเติม

[ไทยโพสต์] 10 ก.พ.2567 - เวลา 17.06 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2567 ... กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานตรุษจีนเยาวราช พสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จ ... ดูเพิ่มเติม

[มติชน] ครั้นเสด็จถึง คณะกรรมการวัดไตรมิตรวิทยาราม เฝ้า ฯ รับเสด็จ ผู้แทนคณะกรรมการวัดไตรมิตรวิทยาราม ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ ... กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2567 ... ดูเพิ่มเติม

[สำนักข่าวอิศรา] สผ. (PTTEP Technology and Innovation Center หรือ PTIC) โดยมีนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยคณะผู้ ... กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเยือนศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ ... ดูเพิ่มเติม

[ผู้จัดการออนไลน์] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันวิทยสิริเมธี และติดตามการพัฒนาธุรกิจกลุ่ม ปตท. วังจันทร์วัลเลย์ จ. กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานปริญญาบัตร ... ดูเพิ่มเติม

[ผู้จัดการออนไลน์] สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี (ส.ต.ท.) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน แสดงตราไปรษณีการโลก ในการจัดประก. สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ ... ดูเพิ่มเติม

[ไทยโพสต์] วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2566) - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์เลิศพนานุรักษ์ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตำบลมาบตาพุด ... สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดศูนย์เลิศพนา ... ดูเพิ่มเติม

[คมชัดลึก] ตัวแทนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้ากราบสักการะ พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มจร. หนุนทำบัตรสาร์ทการ์ด ขออย่ายกเลิกใบสุทธิ. พระเทพปวรเมธี ขออย่ายกเลิกใบสุทธิ เป็นธรรมเนียมพระสงฆ์ ... ดูเพิ่มเติม

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ชาวเน็ตแห่แชร์ “ภาพวาดกรมสมเด็จพระเทพฯ” เพื่อถวายกำลังใจ I เป็นเรื่อง

ชาวเน็ตแห่แชร์ “ภาพวาดกรมสมเด็จพระเทพฯ” เพื่อถวายกำลังใจ I เป็นเรื่อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานสัมภาษณ์ความทรงจำเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ตอน ๑

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานสัมภาษณ์ความทรงจำเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ตอน ๑

พระเทพฯ ของชาวไทย - โรงเรียนศึกษานาร | ชิงช้าสวรรค์ 2024 สเปเชียล

พระเทพฯ ของชาวไทย - โรงเรียนศึกษานาร | ชิงช้าสวรรค์ 2024 สเปเชียล

“หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม” บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

“หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม” บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

สมเด็จพระเทพฯตรัสบอกบัณฑิต

สมเด็จพระเทพฯตรัสบอกบัณฑิต "เดี๋ยวรอก่อนนะ"

พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระเทพฯ ทรงทดลองอ่านข่าว (ฉบับเต็ม)

พระเทพฯ ทรงทดลองอ่านข่าว (ฉบับเต็ม)

เพลงถวายกำลังใจ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เพลงถวายกำลังใจ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี "เพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" 【Official MV】

พระเทพฯของชาวไทย - ฝน ธนสุนทร [OFFICIAL Audio]

พระเทพฯของชาวไทย - ฝน ธนสุนทร [OFFICIAL Audio]

พบกับรายการ ชิงช้าสวรรค์ 2024 สเปเชียล
ทุกวันเสาร์ 15.45 น. ถึง 17.00 น. ช่อง 23 เวิร์คพอยท์
รับชมข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/workpoint
และเว็บไซต์ https://www.workpointtv.com
=========================================
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/workpoint
Website: https://www.workpointtv.com
Instagram: https://www.instagram.com/workpoint
TikTok: https://vt.tiktok.com/ZS9GDwTY
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส. ชาวเน็ตแห่แชร์ “ภาพวาดกรมสมเด็จพระเทพฯ” เพื่อถวายกำลังใจ I เป็นเรื่อง. กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานสัมภาษณ์ความทรงจำเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ตอน ๑. พระเทพฯ ของชาวไทย - โรงเรียนศึกษานาร | ชิงช้าสวรรค์ 2024 สเปเชียล. “หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม” บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า. สมเด็จพระเทพฯตรัสบอกบัณฑิต "เดี๋ยวรอก่อนนะ". พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. พระเทพฯ ทรงทดลองอ่านข่าว (ฉบับเต็ม). เพลงถวายกำลังใจ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี "เพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" 【Official MV】. พระเทพฯของชาวไทย - ฝน ธนสุนทร [OFFICIAL Audio].