พระราชินีสุทิดา' ในพิธีสวนสนามงานวันราชวัลลภ เมื่อปี 2559

พระราชินีสุทิดา' ในพิธีสวนสนามงานวันราชวัลลภ เมื่อปี 2559
รูปภาพอาจมีลิขสิทธิ์ ดูหน้าแหล่งที่มา

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

1500 × 1000
พระราชินีสุทิดา' ในพิธีสวนสนามงานวันราชวัลลภ เมื่อปี 2559

พระราชินีสุทิดา' ในพิธีสวนสนามงานวันราชวัลลภ เมื่อปี 2559

1280 × 640
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ด้านหลักสูตรการอบรมด้านการทหาร และอื่น ๆ | พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้านหลักสูตรการอบรมด้านการทหาร และอื่น ๆ | พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1500 × 1000
พระปรีชา

พระปรีชา"สมเด็จพระราชินีสุทิดา"ทหารหญิงแกร่งเป็นที่สุด

1967 × 1106
ราชกิจจาฯ เผยคำสั่งตั้ง พลโทหญิงสุทิดา เป็นรองผบ.หน่วยถวายความปลอดภัยฯ  อัตราพลเอก - ข่าวสด

ราชกิจจาฯ เผยคำสั่งตั้ง พลโทหญิงสุทิดา เป็นรองผบ.หน่วยถวายความปลอดภัยฯ อัตราพลเอก - ข่าวสด

1555 × 800
สมเด็จพระบรมราชินีสุทิดาฯ นักบินหญิงพระองค์แรก ที่ทรงฝึกเป็นนักบิน

สมเด็จพระบรมราชินีสุทิดาฯ นักบินหญิงพระองค์แรก ที่ทรงฝึกเป็นนักบิน

1200 × 675
สมเด็จพระบรมราชินีสุทิดาฯ นักบินหญิงพระองค์แรก ที่ทรงฝึกเป็นนักบินขับไล่

สมเด็จพระบรมราชินีสุทิดาฯ นักบินหญิงพระองค์แรก ที่ทรงฝึกเป็นนักบินขับไล่

2400 × 3600
พระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัย พระบรมราชินีผู้องอาจเข้มแข็ง

พระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัย พระบรมราชินีผู้องอาจเข้มแข็ง

1280 × 1918
ผู้หญิง - สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้หญิง - สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

800 × 1200
ผู้หญิง - สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้หญิง - สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

800 × 1200
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี. พระราชินีสุทิดา' ในพิธีสวนสนามงานวันราชวัลลภ เมื่อปี 2559. พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้านหลักสูตรการอบรมด้านการทหาร และอื่น ๆ | พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. พระปรีชา"สมเด็จพระราชินีสุทิดา"ทหารหญิงแกร่งเป็นที่สุด. ราชกิจจาฯ เผยคำสั่งตั้ง พลโทหญิงสุทิดา เป็นรองผบ.หน่วยถวายความปลอดภัยฯ อัตราพลเอก - ข่าวสด. สมเด็จพระบรมราชินีสุทิดาฯ นักบินหญิงพระองค์แรก ที่ทรงฝึกเป็นนักบิน. สมเด็จพระบรมราชินีสุทิดาฯ นักบินหญิงพระองค์แรก ที่ทรงฝึกเป็นนักบินขับไล่. พระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัย พระบรมราชินีผู้องอาจเข้มแข็ง. ผู้หญิง - สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว. ผู้หญิง - สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.