พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวง ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา

×

[เดลีนีวส์] สำหรับท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ หรือ สกุลเดิม “อิศรเสนา ณ อยุธยา” เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2465 เป็นธิดาคนเล็กของพระยาภะรตราชา (หม่อมหลวงทศทิศ อิศรเสนา) ... สิ้น 'ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์' ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนจิตรลดา ... ดูเพิ่มเติม

[คมชัดลึก] อาลัย 'ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์' อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา และเป็นพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงแก่อนิจกรรม สิริรวมอายุ ... อาลัย 'ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์' ถึงแก่อนิจกรรม สิริรวมอายุ 100 ปี ... ดูเพิ่มเติม

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

สิ้น ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ครูใหญ่คนแรกของ โรงเรียนจิตรลดา สิริอายุมงคล

สิ้น ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ครูใหญ่คนแรกของ โรงเรียนจิตรลดา สิริอายุมงคล

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ พระอาจารย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ พระอาจารย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวง ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวง ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา

เปิดประวัติ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนจิตรลดา

เปิดประวัติ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนจิตรลดา

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลิน ไปในการพระพิธีธรรมท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลิน ไปในการพระพิธีธรรมท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์

วานนี้ (วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566) เวลา 17.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 สิริอายุได้ 100 ปี

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาส่วนพระองค์ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย แล้วทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์ 10 รูปบังสุกุล เสร็จแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรม แล้วทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ สกุลเดิม อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นธิดาของพระยาภะรตราชา กับท่านผู้หญิงขจรภะรตราชา เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2465 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ และประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้รับทุนสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ ด้านการศึกษาประถมวัย จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา เมื่อกลับมาประเทศไทย ได้รับราชการเป็นอาจารย์โท ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้น ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจิตรลดา คนแรก โดยถวายการสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2498 ต่อมาปี 2526 ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งฯ เนื่องจากอายุครบ 60 ปี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา และเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงปี 2557

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ ได้อุทิศตนและทุ่มเทให้กับการศึกษาและพัฒนาเยาวชนมาโดยตลอด ในฐานะผู้บริหารและกรรมการองค์กรด้านการศึกษาต่าง ๆ อาทิ เลขาธิการมูลนิธิการศึกษาไทย-สหรัฐ ฟูลไบร์ทแห่งประเทศไทย, กรรมการมูลนิธิสยามบรมราชกุมารีเพื่อโรงเรียนจิตรลดา ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนายสมพร บุณยคุปต์ มีบุตร 1 คน

โอกาสนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางที่หน้าโกศศพฯ ด้วย

--------------------------------------------------------------------

ขอบคุณที่รับชม

กดติดตาม / Subcribe ข่าวในพระราชสำนัก ข่าวสารการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์ไทย ได้ที่

YOUTUBE : ProGressTH 789
สิ้น ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ครูใหญ่คนแรกของ โรงเรียนจิตรลดา สิริอายุมงคล. ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ พระอาจารย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวง ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา. เปิดประวัติ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนจิตรลดา. กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลิน ไปในการพระพิธีธรรมท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์.