ผู้ตรวจการแผ่นดิน หัวใจแห่งความเที่ยงธรรม [Official MV]

×

[ไทยรัฐ] หลังจากที่ "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" ออกแถลงการณ์ขอให้มีการชะลอโหวตนายกรัฐมนตรี รอบที่ 3 เป็นการชั่วคราว เพื่อให้มีการพิจารณาก่อนว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ... "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" คือใคร? เปิดที่มา หน้าที่ และคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ ... ดูเพิ่มเติม

[MCOT Plc] ผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลวินิจฉัย ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ตีความกรณีเสนอชื่อ “พิธา” ซ้ำ ชี้ ใช้ข้อบังคับ 41 ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด พร้อมให้ศาลมีคำสั่งให้ ... ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาล รธน. ตีความกรณีเสนอชื่อ “พิธา” ซ้ำ ... ดูเพิ่มเติม

[pptvhd36.com] "ธนกร" ปัดให้ความเห็นปมผู้ตรวจการแผ่นดินชงศาลรธน. วินิจฉัยยื่นญัตติโหวตนายกฯซ้ำ บอก รทสช.ประกาศก่อนไม่จับมือก้าวไกล ชี้ยืดเวลาตั้งรัฐบาล 10 เดือนทำเพื... "ธนกร" ปัดให้ความเห็น ปมผู้ตรวจการแผ่นดินชง ศาลรธน. วินิจฉัยยื่นญัตติ ... ดูเพิ่มเติม

[pptvhd36.com] ผู้ตรวจการแผ่นดิน…คืออะไร? ทำไมเป็นหนึ่งในกลไกส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมโหวตนายกฯ. ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย ... ทำความรู้จัก "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" คืออะไร? ... ดูเพิ่มเติม

[ข่าวไทยพีบีเอส] ในปี พ.ศ.2517 คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มี "ผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภา" ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช 2517 แต่ในขั้นสภานิติบัญญัติแห่ง ... กางความหมายและที่มา "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" ... ดูเพิ่มเติม

[pptvhd36.com] ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน เห็นชอบ ยื่นศาลรัฐธรรมนูญชะลอโหวตรนายกฯรอบ 3 ออกไปก่อน จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยกรณีเสนอชื่อ“พิธา”ครั้งที่ 2 ... ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ชะลอโหวตนายกรอบ 3 ... ดูเพิ่มเติม

[เดลีนีวส์] ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชงศาลรัฐธรรมนูญ สั่งชะลอการเลือกนายกรัฐมนตรี. 24 กรกฎาคม 2566; 15:07 น. การเมือง. 0; 0; 0; 0. เมื่อวันที่ 24 ก.ค. พ.ต.ท. ด่วน! ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชงศาลรัฐธรรมนูญ สั่งชะลอเลือกนายกรัฐมนตรี ... ดูเพิ่มเติม

[หนังสือพิมพ์แนวหน้า] 24 ก.ค.66 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลวินิจฉัยกรณีขอให้ยื่นคำร้องพร้อมความเห็น ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ... ด่วนที่สุด!!! ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นควรรัฐสภา ระงับโหวตนายกฯรอบ 3 ให้รอ ... ดูเพิ่มเติม

[บีบีซีไทย] เมื่อ 3 นาทีที่ผ่านมา. ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ ปมเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซ้ำไม่ได้ เพราะเป็น "ญัตติ" ตาม ... เลือกนายกฯ: ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลตีความมติรัฐสภา “เสนอชื่อพิธาซ้ำไม่ได้ ... ดูเพิ่มเติม

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยันใช้อำนาจเที่ยงธรรม-เป็นกลาง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยันใช้อำนาจเที่ยงธรรม-เป็นกลาง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน หัวใจแห่งความเที่ยงธรรม [Official MV]

ผู้ตรวจการแผ่นดิน หัวใจแห่งความเที่ยงธรรม [Official MV]

จุดเปลี่ยน  โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

จุดเปลี่ยน โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วีดิทัศน์แนะนำหน้าทีและอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (02-2564)

วีดิทัศน์แนะนำหน้าทีและอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (02-2564)

แนะนำหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

แนะนำหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

"วิทวัส"รับสนองพระราชโองการเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ำกัลยาณมิตรหัวใจทำงาน

สปอต สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ความยาว 15 วินาที

สปอต สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ความยาว 15 วินาที

ต้นแบบชีวิตพอเพียง โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ต้นแบบชีวิตพอเพียง โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

อยู่ที่เรา It's your choice [HD] By สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

อยู่ที่เรา It's your choice [HD] By สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดิน ในความเห็นแย้งทางการเมือง | ข่าวค่ำมิติใหม่

บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดิน ในความเห็นแย้งทางการเมือง | ข่าวค่ำมิติใหม่

ผู้ตรวจการแผ่นดิน หัวใจแห่งความเที่ยงธรรม [Official MV]

หัวใจแห่งความเที่ยงธรรม : เรื่องราวของความใฝ่ฝันและความรู้สึกของเด็กชาย ผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์แต่วัยเยาว์ จากความฝัน แปรเปลี่ยนมาสู่โลกแห่งความจริง กับบทบาทของ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”
ติดตามเรื่องราวของเขา ซึ่งจะทำให้หัวใจคุณพองโต

คำร้อง ทำนอง : สุรักษ์ สุขเสวี
ขับร้อง : พิชัยยุทธ จันทร์กลับ

หนึ่งชีวิตที่ฉันเกิดมา ปรารถนามุ่งมั่นเอาไว้ ฉันจะใช้ชีวิตทําสิ่งที่ดีงาม
เพื่อดูแลทุกทิศถิ่นไทย ให้โปร่งใสมีความเที่ยงธรรม
ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ ทุกคนได้พึ่งพา

* เหมือนแสงสว่าง ส่องสะท้อนทั้งรัฐอาณา
ส่งเสริมเติมความศรัทธา ให้แผ่นดินนี้งดงาม

** ตรวจทานการใช้อํานาจ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐไทย
ร่วมมือประสานแก้ไข ด้วยหัวใจแห่งความเที่ยงธรรม

สันติธรรมวิธี ใช้ความดีเป็นเครื่องชี้นํา
ยึดโยงในหลักการแห่งความชอบธรรม เพื่อคนทั้งแผ่นดิน
(ภาคภูมิทําหน้าที่แห่งสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)

ได้เข้าถึงทุกข์ร้อนปัญหา เก็บนํามาเยียวยาแก้ไข
สร้างหมุดหมาย บรรทัดฐานแห่งความดี
ให้เทียมทันมีมาตรฐาน
ระบบตรวจการที่โลกนั้นมี
ให้สังคมไทยอยู่ดี เท่าเทียมถ้วนหน้า
ซ้ำ * / ** / Solo / **
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยันใช้อำนาจเที่ยงธรรม-เป็นกลาง. ผู้ตรวจการแผ่นดิน หัวใจแห่งความเที่ยงธรรม [Official MV]. จุดเปลี่ยน โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. วีดิทัศน์แนะนำหน้าทีและอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (02-2564). แนะนำหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต. "วิทวัส"รับสนองพระราชโองการเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ำกัลยาณมิตรหัวใจทำงาน. สปอต สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ความยาว 15 วินาที. ต้นแบบชีวิตพอเพียง โดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. อยู่ที่เรา It's your choice [HD] By สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดิน ในความเห็นแย้งทางการเมือง | ข่าวค่ำมิติใหม่.