[LIVE] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) 3/7/67

×

[pptvhd36.com] บช.น.แจ้งปิดถนนสามเสน บริเวณหน้ารัฐสภา ตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้จนเสร็จสิ้นภารกิจ รับมือสถานการณ์ชุมนุมวันโหวตนายกรัฐมนตรี. ปิดถนนหน้ารัฐสภาตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้ รับมือม็อบ 13 ก.ค.วันโหวตเลือกนายก ... ดูเพิ่มเติม

[pptvhd36.com] จากกรณี นายอานนท์ นำภา นักเคลื่อนไหวทางการเมือง นัดมวลชนรวมตัวกันที่บริเวณรัฐสภา เพื่อฟังผลการโหวตนายกฯ ... ปิดจราจรหน้ารัฐสภา-แนะเส้นทางเลี่ยง รับมือม็อบโหวตนายกฯ ... ดูเพิ่มเติม

[มติชน] เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินทางเข้ามาร่วมประชุมกับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ชั้น 10 ... วันนอร์ นัดรัฐสภาโหวตพิธา 13 ก.ค. ชี้ถ้าเสียงไม่พอ ต้องเลือกจนกว่าจะได้ ... ดูเพิ่มเติม

[เดลีนีวส์] ต้องรีบซื้อก่อนหมด!เผยเลขเด็ด “รถมหามงคล”รับเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกปี 66 พลาดไม่ได้งวด 16 ก.ค.66. เผยเลขเด็ดรถมหามงคล รับเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกปี66 ... ดูเพิ่มเติม

[บีบีซีไทย] พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ... รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา: ในหลวง ร.10 ขอสมาชิกรัฐสภา "ยึดประโยชน์ของ ... ดูเพิ่มเติม

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

[LIVE] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) 3/7/67

[LIVE] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) 3/7/67

โหด! ฆ่าอดีตแม่บ้านรัฐสภา คาห้องพัก | 9 ก.ค. 67 | ข่าวเที่ยงไทยรัฐ

โหด! ฆ่าอดีตแม่บ้านรัฐสภา คาห้องพัก | 9 ก.ค. 67 | ข่าวเที่ยงไทยรัฐ

LIVE : การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

LIVE : การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

[LIVE] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

[LIVE] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

ทัศนศึกษา รัฐสภา🏛️ [ENG SUB]

ทัศนศึกษา รัฐสภา🏛️ [ENG SUB]

[LIVE] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ​ 19 มิ.ย. 67

[LIVE] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ​ 19 มิ.ย. 67

[LIVE] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ​ 21 มิ.ย. 67

[LIVE] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ​ 21 มิ.ย. 67

[LIVE] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ​ 20 มิ.ย. 67

[LIVE] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ​ 20 มิ.ย. 67

มองกระแสยุโรปหันขวาหลังการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป | ทันโลก กับ Thai PBS

มองกระแสยุโรปหันขวาหลังการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป | ทันโลก กับ Thai PBS

เมื่อ

เมื่อ "รัฐสภายุโรป" เอียงขวา อะไรจะเกิดขึ้น | มอร์นิ่งเนชั่น

[LIVE] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันที่ 3 กรกฎาคม​ พ.ศ. 2567
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม​
รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2567​
เรื่องด่วน​ 7​ เรื่อง
ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ฯลฯ
เรื่องที่ค้างพิจารณา​ 20​ เรื่อง
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฯลฯ
เรื่องที่เสนอใหม่​ 21 เรื่อง
ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติอำนาจเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฯลฯ
เรื่องอื่นๆ​ (ถ้ามี)
อ่านต่อ https://pis.parliament.go.th/.../MeetingAgendaDetailForQR...
รับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม 14 เครือข่ายในส่วนภูมิภาค และ AM 1071 KHz
- Application: TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook และ Youtube : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
[LIVE] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) 3/7/67. โหด! ฆ่าอดีตแม่บ้านรัฐสภา คาห้องพัก | 9 ก.ค. 67 | ข่าวเที่ยงไทยรัฐ. LIVE : การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567. [LIVE] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง). ทัศนศึกษา รัฐสภา🏛️ [ENG SUB]. [LIVE] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ​ 19 มิ.ย. 67. [LIVE] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ​ 21 มิ.ย. 67. [LIVE] การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ​ 20 มิ.ย. 67. มองกระแสยุโรปหันขวาหลังการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป | ทันโลก กับ Thai PBS. เมื่อ "รัฐสภายุโรป" เอียงขวา อะไรจะเกิดขึ้น | มอร์นิ่งเนชั่น.