'กรมสมเด็จพระเทพฯ'เจ้าฟ้าเดินดิน ดวงใจของประชาราษฎร์ พร้อมปกป้องปราบมารที่หยามหมิ่น

×

[ไทยรัฐ] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระ เนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ต.กกตูม อ. กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบาง ... ดูเพิ่มเติม

[ไทยรัฐ] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต วันที่ 17 เม.ย. กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา ณ เรือนจำภูเก็ต วัน ... ดูเพิ่มเติม

[thebangkokinsight.com] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต. กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวัน ... ดูเพิ่มเติม

[COP'S Magazine] ที่พระอุโบสถวัดเทพศรินทราวาสราชวรวิหาร พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภคนาค ... ข้าราชการตำรวจร่วมอุปสมบทหมู่ถวายกรมสมเด็จพระเทพฯ - COP'S ... ดูเพิ่มเติม

[ฐานเศรษฐกิจ] สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-3 เม.ย. และร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ถวายเป็นพระราชกุศล ... ช่องทางลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 ... ดูเพิ่มเติม

[มติชน] กทม.รวมพลังจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ลานคนเมือง ... กทม.จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพฯ ... ดูเพิ่มเติม

[MCOT Plc] เสริมศักดิ์” เผยผลโพล “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ปี 67 - วันคล้ายวันพระราชสมภพของ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชี้เด็กไทยรักพระองค์ ทรงทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เสียสละเวลาส่วนพระองค์ ... “เสริมศักดิ์” เผยผลโพล “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ปี 67 ... ดูเพิ่มเติม

[ช่อง 7] เวลา 08.40 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ โอกาสนี้ ... สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช ... ดูเพิ่มเติม

[ช่อง 7] พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลาก ... สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช ... ดูเพิ่มเติม

[ไทยโพสต์] หลังจากสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์ ทรงศึกษาสาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และสาขาวิชาภาษาบาลี–สันสกฤต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ก็ยังทรงเดินตามรอยพระบาทเสมอมา. 'พระคุณ' ของ 'พระเทพฯ' ... ดูเพิ่มเติม

[ประชาไท] ชาวเชียงใหม่-อุทัยธานี-ลำปาง สวมเสื้อม่วงถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ ด้านคนบันเทิงกว่า 40 ชีวิต ร่วมโพสต์ภาพวาดเพื่อแสดงความจงรักภักดี. ปชช.หลายจังหวัดสวมเสื้อม่วง- 40 คนดังโพสต์ภาพวาดถวายกำลังใจแด่ 'กรม ... ดูเพิ่มเติม

[ไทยโพสต์] 13 ก.พ.2567- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฉัตรประอร งามอุโฆษ ... ละเอียดยิบกำหนดการ 'กลุ่มจุฬาฯ รักพระเทพฯ' แสดงความจงรักภักดีต่อกรม ... ดูเพิ่มเติม

[ผู้จัดการออนไลน์] สมชาย” รวมแบนเนอร์แสดงความจงรักภักดี #เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ที่แชร์กันอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ “อัษฎางค์” แนะ เราควร “ปกป้องสถาบันฯ” และ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ให้กระหึ่มทั่วประเทศ ... “สมชาย” รวมแบนเนอร์หลากหลาย #เรารักกรมสมเด็จพระเทพ “อัษฎางค์” แนะ ... ดูเพิ่มเติม

[ทำเนียบรัฐบาล] ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตนพร้อมเพื่อนๆ ข้าราชการทุกคนของกระทรวง พม. เราจะพร้อมใจกันเข้าร่วมในพิธีถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ... เว็บไซต์รัฐบาลไทย ... ดูเพิ่มเติม

[ผู้จัดการออนไลน์] ในอดีต “อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน” เป็นหนึ่งในจุดหมายที่แทบไม่มีคนรู้จัก ถนนหนทางไม่สะดวกสบาย ทั้งยังห่างไกลจากเขตเมือง เรื่องการท่องเที่ยวนั้นก็ไม่ใช่หมุดหมายที่ใครกล่าวถึง. “ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา” ตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ เปลี่ยนชีวิตในดินแดน ... ดูเพิ่มเติม

[ผู้จัดการออนไลน์] พาไปรู้จักกับ “วัดสิรินธรเทพรัตนาราม” วัดในพระนามาภิไธยใน “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เจ้าฟ้านักพัฒนาอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งใครที่มีพฤติกรรมคุกคาม หยามพระเกียรติ พระองค์ท่าน ... “วัดสิรินธรเทพรัตนาราม” วัดใน “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เจ้าฟ้าอันเป็นที่รักยิ่ง ... ดูเพิ่มเติม

[ไทยรัฐ] โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เตรียมนำข้าราชการ นักเรียนนายร้อย จปร. 1600 นาย จัดกิจกรรม ถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หลังถูกนักกิจกรรมบีบแตร ... นายร้อย จปร. เตรียมจัดกิจกรรม ถวายกำลังใจ กรมสมเด็จพระเทพฯ พรุ่งนี้ ... ดูเพิ่มเติม

[ไทยโพสต์] 10 ก.พ.2567 - เวลา 17.06 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2567 ... กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานตรุษจีนเยาวราช พสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จ ... ดูเพิ่มเติม

[มติชน] ครั้นเสด็จถึง คณะกรรมการวัดไตรมิตรวิทยาราม เฝ้า ฯ รับเสด็จ ผู้แทนคณะกรรมการวัดไตรมิตรวิทยาราม ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ ... กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2567 ... ดูเพิ่มเติม

[สำนักข่าวอิศรา] สผ. (PTTEP Technology and Innovation Center หรือ PTIC) โดยมีนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยคณะผู้ ... กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเยือนศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ ... ดูเพิ่มเติม

[ผู้จัดการออนไลน์] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันวิทยสิริเมธี และติดตามการพัฒนาธุรกิจกลุ่ม ปตท. วังจันทร์วัลเลย์ จ. กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานปริญญาบัตร ... ดูเพิ่มเติม

[ผู้จัดการออนไลน์] สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี (ส.ต.ท.) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน แสดงตราไปรษณีการโลก ในการจัดประก. สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ ... ดูเพิ่มเติม

[ไทยโพสต์] วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2566) - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์เลิศพนานุรักษ์ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตำบลมาบตาพุด ... สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดศูนย์เลิศพนา ... ดูเพิ่มเติม

[คมชัดลึก] ตัวแทนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้ากราบสักการะ พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มจร. หนุนทำบัตรสาร์ทการ์ด ขออย่ายกเลิกใบสุทธิ. พระเทพปวรเมธี ขออย่ายกเลิกใบสุทธิ เป็นธรรมเนียมพระสงฆ์ ... ดูเพิ่มเติม

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

ปชช.ชาวไทยแสดงจุดยืนถวายกำลังใจปกป้อง

ปชช.ชาวไทยแสดงจุดยืนถวายกำลังใจปกป้อง "กรมสมเด็จพระเทพฯ" ร่วมใจแสดงความจงรักภักดี

'กรมสมเด็จพระเทพฯ'เจ้าฟ้าเดินดิน ดวงใจของประชาราษฎร์ พร้อมปกป้องปราบมารที่หยามหมิ่น

'กรมสมเด็จพระเทพฯ'เจ้าฟ้าเดินดิน ดวงใจของประชาราษฎร์ พร้อมปกป้องปราบมารที่หยามหมิ่น

"คนบันเทิง" พร้อมใจโพสต์ภาพ "กรมสมเด็จพระเทพฯ" เพื่อถวายกำลังใจ แสดงความจงรักภักดี

ขนลุก “คนบันเทิง” แห่แชร์ภาพกรมสมเด็จพระเทพฯ “ชาวจุฬา” คึกคักถวายกำลังใจ

ขนลุก “คนบันเทิง” แห่แชร์ภาพกรมสมเด็จพระเทพฯ “ชาวจุฬา” คึกคักถวายกำลังใจ

“จุรี” แหลงใต้ถวายกำลังใจ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” หวด “ตะวัน” เคยทำประโยชน์อะไรบ้าง

“จุรี” แหลงใต้ถวายกำลังใจ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” หวด “ตะวัน” เคยทำประโยชน์อะไรบ้าง

“คนดัง” ลุกขึ้นสู้ รวมพลังปกป้องสถาบัน แห่แชร์ภาพกรมสมเด็จพระเทพฯ

“คนดัง” ลุกขึ้นสู้ รวมพลังปกป้องสถาบัน แห่แชร์ภาพกรมสมเด็จพระเทพฯ

พระเทพฯ ทรงทดลองอ่านข่าว (ฉบับเต็ม)

พระเทพฯ ทรงทดลองอ่านข่าว (ฉบับเต็ม)

คนึงครวญ - กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.

คนึงครวญ - กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.

ไทยรวมกำลัง - กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ไทยรวมกำลัง - กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระเกียรติคุณ กรมสมเด็จพระเทพฯ ขจรไกลไพศาล เต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อบุคคลทุกชนชั้น บำบัดทุกข์ บำรุงสุขราษฎร์

#กรมสมเด็จพระเทพฯ #evergreen
ปชช.ชาวไทยแสดงจุดยืนถวายกำลังใจปกป้อง "กรมสมเด็จพระเทพฯ" ร่วมใจแสดงความจงรักภักดี. 'กรมสมเด็จพระเทพฯ'เจ้าฟ้าเดินดิน ดวงใจของประชาราษฎร์ พร้อมปกป้องปราบมารที่หยามหมิ่น. "คนบันเทิง" พร้อมใจโพสต์ภาพ "กรมสมเด็จพระเทพฯ" เพื่อถวายกำลังใจ แสดงความจงรักภักดี. ขนลุก “คนบันเทิง” แห่แชร์ภาพกรมสมเด็จพระเทพฯ “ชาวจุฬา” คึกคักถวายกำลังใจ. “จุรี” แหลงใต้ถวายกำลังใจ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” หวด “ตะวัน” เคยทำประโยชน์อะไรบ้าง. “คนดัง” ลุกขึ้นสู้ รวมพลังปกป้องสถาบัน แห่แชร์ภาพกรมสมเด็จพระเทพฯ. พระเทพฯ ทรงทดลองอ่านข่าว (ฉบับเต็ม). คนึงครวญ - กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.. ไทยรวมกำลัง - กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ. พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.