กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลิน ไปในการพระพิธีธรรมท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์

×

[เดลีนีวส์] สำหรับท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ หรือ สกุลเดิม “อิศรเสนา ณ อยุธยา” เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2465 เป็นธิดาคนเล็กของพระยาภะรตราชา (หม่อมหลวงทศทิศ อิศรเสนา) ... สิ้น 'ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์' ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนจิตรลดา ... ดูเพิ่มเติม

[คมชัดลึก] อาลัย 'ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์' อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา และเป็นพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงแก่อนิจกรรม สิริรวมอายุ ... อาลัย 'ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์' ถึงแก่อนิจกรรม สิริรวมอายุ 100 ปี ... ดูเพิ่มเติม

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

สิ้น ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ครูใหญ่คนแรกของ โรงเรียนจิตรลดา สิริอายุมงคล

สิ้น ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ครูใหญ่คนแรกของ โรงเรียนจิตรลดา สิริอายุมงคล

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ พระอาจารย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ พระอาจารย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวง ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวง ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา

เปิดประวัติ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนจิตรลดา

เปิดประวัติ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนจิตรลดา

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลิน ไปในการพระพิธีธรรมท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลิน ไปในการพระพิธีธรรมท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์

วานนี้ (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 สิริอายุได้ 100 ปี

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ สกุลเดิม อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นธิดาของพระยาภะรตราชา กับท่านผู้หญิงขจร ภะรตราชา เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2465 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ และประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมา ได้รับทุนสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ด้านการศึกษาประถมวัย มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา เมื่อกลับมาประเทศไทย ได้รับราชการเป็นอาจารย์โท ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้น ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจิตรลดา คนแรก โดยถวายการสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2498 ต่อมาปี 2526 ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งฯ เนื่องจากอายุครบ 60 ปี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา และเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงปี 2557

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ ได้อุทิศตนและทุ่มเทให้กับการศึกษาและพัฒนาเยาวชนมาโดยตลอดในฐานะผู้บริหารและกรรมการองค์กรด้านการศึกษา อาทิ เลขาธิการมูลนิธิการศึกษาไทย-สหรัฐ ฟูลไบร์ทแห่งประเทศไทย, กรรมการมูลนิธิสยามบรมราชกุมารีเพื่อโรงเรียนจิตรลดา ด้านครอบครัว สมรสกับนายสมพร บุณยคุปต์ มีบุตร 1 คน
สิ้น ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ครูใหญ่คนแรกของ โรงเรียนจิตรลดา สิริอายุมงคล. ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ พระอาจารย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวง ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา. เปิดประวัติ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนจิตรลดา. กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลิน ไปในการพระพิธีธรรมท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์.