กระทรวงสาธารณสุข on Twitter: "📌 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 #โควิด19 #COVID19 #ประเทศไทย… "

กระทรวงสาธารณสุข on Twitter:
รูปภาพอาจมีลิขสิทธิ์ ดูหน้าแหล่งที่มา

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

กระทรวงสาธารณสุข (@pr_moph)

กระทรวงสาธารณสุข (@pr_moph)

960 × 960
กระทรวงสาธารณสุข on Twitter:

กระทรวงสาธารณสุข on Twitter: "📌 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 #โควิด19 #COVID19 #ประเทศไทย… "

960 × 960
ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 4 ราย  เดินทางมาจากอินเดีย-รัสเซีย-ฟิลิปปินส์-โมซัมบิก - workpointTODAY

ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 4 ราย เดินทางมาจากอินเดีย-รัสเซีย-ฟิลิปปินส์-โมซัมบิก - workpointTODAY

2000 × 2000
ศบค. ผู้ป่วยโควิดรายใหม่วันนี้ (2 ธ.ค.) เพิ่ม 18 ราย  กลับจากเมียนมาติดเชื้อพุ่ง 10 ราย

ศบค. ผู้ป่วยโควิดรายใหม่วันนี้ (2 ธ.ค.) เพิ่ม 18 ราย กลับจากเมียนมาติดเชื้อพุ่ง 10 ราย

2048 × 2048
อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด-19' วันที่ 2 ธันวาคม 2563

อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด-19' วันที่ 2 ธันวาคม 2563

1636 × 2048
โควิด-19 วันนี้ ไทยพบผู้ป่วยใหม่ 5 ราย - สำนักข่าวไทย อสมท

โควิด-19 วันนี้ ไทยพบผู้ป่วยใหม่ 5 ราย - สำนักข่าวไทย อสมท

2000 × 1125
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 21 ราย

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 21 ราย

1024 × 1024
อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด-19' วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด-19' วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

1656 × 1623
ไทยผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 19 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย - Hoonsmart

ไทยผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 19 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย - Hoonsmart

960 × 960
ส่องสถานการณ์ โควิด-19 เพื่อนบ้านอาเซียน สิงคโปร์ยังหนักสุดวันนี้ติดเชื้อ  528 ราย สะสมแล้ว 14,951 คน

ส่องสถานการณ์ โควิด-19 เพื่อนบ้านอาเซียน สิงคโปร์ยังหนักสุดวันนี้ติดเชื้อ 528 ราย สะสมแล้ว 14,951 คน

2391 × 1752
กระทรวงสาธารณสุข (@pr_moph). กระทรวงสาธารณสุข on Twitter: "📌 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 #โควิด19 #COVID19 #ประเทศไทย… ". ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 4 ราย เดินทางมาจากอินเดีย-รัสเซีย-ฟิลิปปินส์-โมซัมบิก - workpointTODAY. ศบค. ผู้ป่วยโควิดรายใหม่วันนี้ (2 ธ.ค.) เพิ่ม 18 ราย กลับจากเมียนมาติดเชื้อพุ่ง 10 ราย. อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด-19' วันที่ 2 ธันวาคม 2563. โควิด-19 วันนี้ ไทยพบผู้ป่วยใหม่ 5 ราย - สำนักข่าวไทย อสมท. สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 21 ราย. อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด-19' วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563. ไทยผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 19 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย - Hoonsmart. ส่องสถานการณ์ โควิด-19 เพื่อนบ้านอาเซียน สิงคโปร์ยังหนักสุดวันนี้ติดเชื้อ 528 ราย สะสมแล้ว 14,951 คน.