คลิปวิดีโอ/สปอตโทรทัศน์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล

×

[ประชาชาติธุรกิจ] เปิดรายละเอียดเลือกตั้งเทศบาล "ขั้นตอนเช็กสิทธิ์-การเตรียมตัว-วิธีแจ้งเหตุหากไม่ไปเลือกตั้ง" วันที่ 28 มี.ค. นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้ง ... เลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ 28 มี.ค. ขั้นตอนเช็กสิทธิ์-การเตรียมตัว ... ดูเพิ่มเติม

[ไทยรัฐ] แนะขั้นตอนก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งท้องถิ่น 2564 สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564. แนะขั้นตอนก่อนเข้าคูหา "เลือกตั้งเทศบาล" วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 ... ดูเพิ่มเติม

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งเทศบาล... (28 มีนาคม 2564)

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งเทศบาล... (28 มีนาคม 2564)

1280 × 1280
คลิปวิดีโอ/สปอตโทรทัศน์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล

คลิปวิดีโอ/สปอตโทรทัศน์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล

เลือกตั้งเทศบาล 28 มีนาคม 2564

เลือกตั้งเทศบาล 28 มีนาคม 2564

1280 × 653
สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 28 มี.ค. 64

สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 28 มี.ค. 64

1200 × 1200
กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ ที่ 28  มีนาคม 2564

กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

1280 × 1280
เลือกตั้งเทศบาล 28 มีนาคม 2564

เลือกตั้งเทศบาล 28 มีนาคม 2564

1280 × 640
The Daily Dose - เลือกตั้งท้องถิ่น 28 มี.ค.มีบัตร 2 ใบ เลือก ส.ท.และเลือกนายกฯเทศมนตรี

The Daily Dose - เลือกตั้งท้องถิ่น 28 มี.ค.มีบัตร 2 ใบ เลือก ส.ท.และเลือกนายกฯเทศมนตรี

#Live #NBT เกาะติดเลือกตั้ง เทศบาล 64   NBT NORTHEAST  28 มีนาคม  2564

#Live #NBT เกาะติดเลือกตั้ง เทศบาล 64 NBT NORTHEAST 28 มีนาคม 2564

ความพร้อมของ กกต. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

ความพร้อมของ กกต. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

การลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

การลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 -17.00 น.
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งเทศบาล... (28 มีนาคม 2564). คลิปวิดีโอ/สปอตโทรทัศน์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล. เลือกตั้งเทศบาล 28 มีนาคม 2564. สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 28 มี.ค. 64. กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564. เลือกตั้งเทศบาล 28 มีนาคม 2564. The Daily Dose - เลือกตั้งท้องถิ่น 28 มี.ค.มีบัตร 2 ใบ เลือก ส.ท.และเลือกนายกฯเทศมนตรี. #Live #NBT เกาะติดเลือกตั้ง เทศบาล 64 NBT NORTHEAST 28 มีนาคม 2564. ความพร้อมของ กกต. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564. การลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564.