การดำเนินการตามมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศ ปก.ศบค.) (หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ด่วนที่สุด ที่ ฉช 0017.1/ว 6611 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การดำเนินการตามมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศ ปก.ศบค.) (หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ด่วนที่สุด ที่ ฉช 0017.1/ว 6611 ลงวันที่  31 ธันวาคม 2563)
รูปภาพอาจมีลิขสิทธิ์ ดูหน้าแหล่งที่มา

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

Untitled

Untitled

2483 × 3508
การดำเนินการตามมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศ ปก.ศบค.) (หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ด่วนที่สุด ที่ ฉช 0017.1/ว 6611 ลงวันที่  31 ธันวาคม 2563)

การดำเนินการตามมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศ ปก.ศบค.) (หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ด่วนที่สุด ที่ ฉช 0017.1/ว 6611 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)

1100 × 1490
คำสั่ง ศบค.ที่8/2563

คำสั่ง ศบค.ที่8/2563

1076 × 1522
กทม.” รับลูก “ศบค.” ออกประกาศขยายเวลานั่งกินในร้านถึง 3 ทุ่ม สยามรัฐ

กทม.” รับลูก “ศบค.” ออกประกาศขยายเวลานั่งกินในร้านถึง 3 ทุ่ม สยามรัฐ

750 × 1062
ศบค.ยกระดับ 6 จังหวัด คุมโควิด 'พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด'  ห้ามนั่งกินในร้าน

ศบค.ยกระดับ 6 จังหวัด คุมโควิด 'พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด' ห้ามนั่งกินในร้าน

2001 × 1125
ศบค.ยกระดับ 6 จังหวัด คุมโควิด 'พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด'  ห้ามนั่งกินในร้าน

ศบค.ยกระดับ 6 จังหวัด คุมโควิด 'พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด' ห้ามนั่งกินในร้าน

2003 × 1125
ด่วน!ศบค.เคาะ 9 ข้อ แบ่งพื้นที่ควบคุมสูงสุด สั่งปิดทั้งประเทศ - ข้อห้าม  กำหนดเวลา เริ่ม 18 เม.ย. : PPTVHD36

ด่วน!ศบค.เคาะ 9 ข้อ แบ่งพื้นที่ควบคุมสูงสุด สั่งปิดทั้งประเทศ - ข้อห้าม กำหนดเวลา เริ่ม 18 เม.ย. : PPTVHD36

1600 × 900
รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. แจง เพิ่มศูนย์ มท. ในศบค.  คุมเข้มการแพร่ระบาด พร้อมห้ามการชุมนุมทุกพื้นที่  ลดความเสี่ยงในการแพร่/รับเชื้อไวรัสโควิด 19

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. แจง เพิ่มศูนย์ มท. ในศบค. คุมเข้มการแพร่ระบาด พร้อมห้ามการชุมนุมทุกพื้นที่ ลดความเสี่ยงในการแพร่/รับเชื้อไวรัสโควิด 19

2048 × 1365
คำสั่งศบค. ที่ 1/2564

คำสั่งศบค. ที่ 1/2564

1240 × 1754
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1721 × 2435
Untitled. การดำเนินการตามมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศ ปก.ศบค.) (หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ด่วนที่สุด ที่ ฉช 0017.1/ว 6611 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2563). คำสั่ง ศบค.ที่8/2563. กทม.” รับลูก “ศบค.” ออกประกาศขยายเวลานั่งกินในร้านถึง 3 ทุ่ม สยามรัฐ. ศบค.ยกระดับ 6 จังหวัด คุมโควิด 'พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด' ห้ามนั่งกินในร้าน. ศบค.ยกระดับ 6 จังหวัด คุมโควิด 'พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด' ห้ามนั่งกินในร้าน. ด่วน!ศบค.เคาะ 9 ข้อ แบ่งพื้นที่ควบคุมสูงสุด สั่งปิดทั้งประเทศ - ข้อห้าม กำหนดเวลา เริ่ม 18 เม.ย. : PPTVHD36. รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. แจง เพิ่มศูนย์ มท. ในศบค. คุมเข้มการแพร่ระบาด พร้อมห้ามการชุมนุมทุกพื้นที่ ลดความเสี่ยงในการแพร่/รับเชื้อไวรัสโควิด 19. คำสั่งศบค. ที่ 1/2564. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.