เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

×

[ประชาชาติธุรกิจ] เปิดรายละเอียดเลือกตั้งเทศบาล "ขั้นตอนเช็กสิทธิ์-การเตรียมตัว-วิธีแจ้งเหตุหากไม่ไปเลือกตั้ง" วันที่ 28 มี.ค. นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้ง ... เลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ 28 มี.ค. ขั้นตอนเช็กสิทธิ์-การเตรียมตัว ... ดูเพิ่มเติม

[ไทยรัฐ] แนะขั้นตอนก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งท้องถิ่น 2564 สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564. แนะขั้นตอนก่อนเข้าคูหา "เลือกตั้งเทศบาล" วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 ... ดูเพิ่มเติม

แท็ก

ภาพที่คล้ายกัน

กรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

กรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28  มีนาคม 2564

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

1040 × 1040
เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

"เพราะเราเลือกได้" การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

900 × 900
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งเทศบาล... (28 มีนาคม 2564)

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งเทศบาล... (28 มีนาคม 2564)

1280 × 1280
คลิปวิดีโอ/สปอตโทรทัศน์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล

คลิปวิดีโอ/สปอตโทรทัศน์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล

เลือกตั้งเทศบาล 28 มีนาคม 2564

เลือกตั้งเทศบาล 28 มีนาคม 2564

1280 × 653
สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 28 มี.ค. 64

สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 28 มี.ค. 64

1200 × 1200
กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ ที่ 28  มีนาคม 2564

กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

1280 × 1280
เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. อย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่
#เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส
กรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี. ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564. เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.. "เพราะเราเลือกได้" การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งเทศบาล... (28 มีนาคม 2564). คลิปวิดีโอ/สปอตโทรทัศน์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล. เลือกตั้งเทศบาล 28 มีนาคม 2564. สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 28 มี.ค. 64. กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564.